VIDERE – gruppesamlinger for fjorårskonfirmanter

Videre er et opplegg til gruppesamlinger hvor unge etter konfirmasjonstiden får mulighet til å fordype seg i tema de er opptatt av. Dette kan være broen over til ulike ledertreningsopplegg. Gjennom aktiviteter og oppgaver utforskes spørsmål om identitet og tro.

VIDERE

Ulike organisasjoner har bidratt med det beste innholdet fra sine ledertrenings- og gruppeopplegg til samlingene. Slik får dere også noen gode smakeprøver fra disse oppleggene. Organisasjonene som har bidratt er: Acta, Bibelleseringen, Blå Kors, KFUK-KFUM, Sunt&Sant og Tro til handling.

VIDERE er et opplegg til gruppesamlinger hvor unge etter konfirmasjonstiden får mulighet til å fordype seg i tema de er opptatt av. Dette kan være boren over til ulike ledertreningsopplegg. Gjennom aktiviteter og oppgaver utforskes spørsmål om identitet og tro.

VIDERE er enkelt å gjennomføre og krever ikke store ressurser. Dere får et komplett opplegg til hver samling. Rammeverket for samlingene er fleksibelt. Det betyr at VIDERE kan gjennomføres enten det er få eller mange deltakere, og at samlingene lett kan tilpasses ved behov.

Det kan informeres om VIDERE i konfirmasjonstiden og det kan inviteres til VIDERE som en forlengelse av KonfirmantReunion.

 

Dette er inkludert i opplegget:

• Filmklipp, eksempel e.l. som introduserer temaene for deltakerne. (Filmklipp må vises fra youtube.)

• Minst en praktisk gruppeoppgave / konkurranse til hvert tema.

• Spørsmål / skriftsteder som kan brukes i samtalen.

• En enkel liturgi til avslutningsdelen i samlingene.

 

Dette trenger dere i tillegg:

 • Eldre ungdomsledere eller voksne til å lede gruppene.
 • Et sted å være.
 • Mulighet for å vise filmklipp (Hvis ikke man velger å lage en egen introduksjon.)
 • Mat (hvis man ønsker at måltid skal være en del av samlingen.)
 • Ulikt utstyr til de enkelte praktiske oppgavene.
 • Musikk til avslutningsdelen i samlingene (kan være innspilt musikk eller felles sang).
 • Telys eller lignende til avslutningsdelen i samlingene.

Tilbud om ledertrening kan være en god fortsettelse av VIDERE.

Videre-beskrivelse (pdf)

• Samlingene består av en introduksjon av temaet, en praktisk gruppeoppgave, samtale i grupper og en kort avslutning med bønn. Man kan i tillegg velge å starte samlingen med et måltid.

• Samlingene er fleksible, slik at dere kan utforme dem på en måte som passer dere. Noen ganger vil dere finne mer stoff enn dere har behov for – bruk det dere trenger. Det er valgfritt om dere vil gjøre hele opplegget i mindre grupper, eller samle flere grupper og ha felles start og avslutning.

Innholdet i samlingene er utarbeidet av ulike organisasjoner.

Det anbefales

 • å ha minst 5 samlinger
 • å ha de samme gruppene hver gang,
 • at det ikke går mer enn ca. to uker mellom hver samling.
 • at en av samlingene kan være å delta i gudstjeneste.

Dere står fritt til å velge hvilke samlinger dere vil bruke og rekkefølgen på dem.

Samlingene er i word-format, slik at du kan bearbeide dem så de passer bruk i din menighet. Last ned samlingene her:

Passer jeg inn her samling
Oppgave til passer jeg inn her samling: Hvilken kroppsdel er du

Skapt og elsket av Gud samling

Hvem vil jeg være samling

Er jeg en god venn samling

Hvordan kan jeg møte Gud samling

Hvor går dine grenser samling

Leder og grenser samling

Jeg inkluderer

Vi inkluderer

• Dere bør ha påmelding til VIDERE i god tid slik at dere kan sette opp de ulike gruppene på forhånd. Det bør ikke være mer en ca. 8 deltakere i hver gruppe.

• Husk at dere i god tid før oppstart må få med nok eldre ungdomsledere eller voksne til å lede samtalen i gruppene.

• Det anbefales å samle de som skal være ledere til egen samling før første samling med deltakerne.

Å få med konfirmantene:

Det anbefales å introdusere konfirmantene for VIDERE i god tid før konfirmasjonstiden er over. Finn gjerne noen gode argumenter som kan motivere dem for å bli med på VIDERE. Dette kan f.eks være at de får bli med som ledere på neste års konfirmantleir, at de får god mat på samlingene, eller at de får vite mer enn de fikk som konfirmanter osv. Det kan inviteres til VIDERE i forlengelsen av KonfirmantReunion.

Planleggingsmal for samlingene (PDF)

Planleggingsmal for samlingene (Word)

Hvordan kan konfirmasjonstiden, tiltak i trosopplæringen, ledertrening og øvrig ungdomsarbeid henge sammen? I dokumentet «Byggeklosser»  er målet å sette dere på sporet av hvordan Konfirmantreunion, VIDERE og På sporet kan bygges sammen med menighetens helhetlige arbeid med ungdomsfasen.

Byggeklosser for et helhetlig ungdomsarbeid

 

VISUELL PROFIL

Skal du reklamere for VIDERE finner du her logoer du kan bruke. Klikk på lenken, høyreklikk på bildet og velg «lagre som»:

Videre

Logo til «VIDERE», ny i november 2015

 

Last ned i jpg-format

Last ned i png-format

Last ned i pdf-format

 

 

 

 

LOGOER TIL BRUK I DESIGNPROGRAM

Last ned en pakke med filer i formatene ai, eps, jpg, png og pdf, i CMYK, PMS eller RBG

 

 

 

 

Disse innspillene gir menigheter som har gjennomført VIDERE til andre som skal arrangere VIDERE:

«Viktig med rekruttering allerede mens konfirmantene er konfirmanter.»

«Temaene kan med fordel spisses enda mer, for noen ganger var det mye å komme innom i løpet av en samling.»

«Kanskje flere samlinger om bibeltekster og tema ut ifra dem? Opplever at mange av ungdommene trenger øvelse i å jobbe med og forholde seg til Bibelen.»

«Dersom man har med mange deltakere som ikke deltar i menighetsaktiviteter til vanlig, kan det være viktig med mange unge ledere og en del fritid slik at relasjonsbygging mellom deltakerne og lederne kan finne sted.»

«Opplevdes bra å ha kurset i tilknytning til MILK. Men vi kan nok i større grad arrangere det som to separate kurs, slik at deltagerne opplever at de har gått to kurs, og ikke ett langt.»

«Følg hovedmalen, men tilpass lokalt!»

«Legge god tid i planlegging og tilpassing til lokale forhold. De som holder kurset må eie samlingene og innholdet i disse for at ledertrening og undervisning skal bli troverdig og fruktbar.»

«Bruk materialet som et utgangspunkt for din gruppe – bruk god tid på å bli kjent og trygg i gruppa.»

«Flott opplegg for å få i gang praten i mindre grupper. åpnet for for god prat. Aktivitetene i opplegget var kjempegode synes ungdommene!»

«En veldig fin ressurs som kan brukes både i planlegging og gjennomføring av ledertreningsopplegg!»

Takk til alle menigheter for innspill!

Relaterte ressurser