Ungdomstreff i kjærkenatta

Laget av: Hedrum, Kvelde og Hvarnes menigheter | Varighet: | Alder : , | Publisert: 5. mai 2017

Kategorier : , ,

Kveldsopplegg og overnatting i kirken for ungdommer

Logoen er laget av Kristian Næss Holm, Kvelde.

Ungdomstreff i kjærkenatta er inspirert av Lys Våken, men opplegget er for ungdommer. Det passer for ungdommer som har vært eller er med på MILK-kurs, FIBER-kurs eller liknende, eller for ungdommer som har vært med som ledere på Lys Våken tidligere.

Opplegget består av et kveldsmøte og påfølgende overnatting i kirkerommet. Til kveldsmøtet inviteres lokale konfirmanter. Ungdommene setter selv opp påmelding på forhånd og ordner med mat og alt de trenger.

Fra kirkens side må det ordnes med å låse opp for de som skal overnatte, og legge til rette for at ungdommene kan være i kirken ved å kontakte brannvesen og gi beskjed om antall som skal overnatte. Noen ønsker å bruke flatsenger i stedet for liggeunderlag, så dette bør menigheten ta høyde for.

Ungdommene får bruke kirkens lydanlegg og projektor til bruk ved lovsanger og visning av musikkvideoer eller liknende under kveldsmøtet.

Noe av suksessfaktoren ved dette arrangementet er at ungdommene selv er med på planlegging, organisering og gjennomføring. De stiller selv med voksne nattevakter i samarbeid med skolelaget og har selv laget innholdet i Kveldsmøtet og invitert talere og sangere som de selv ønsker.

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn