Trosopplæring som filosofisk samtale

Laget av: Barne- og ungdomsfilosofene (BUF) og Ung Kirkesang | Varighet: | Alder : , , | Publisert: 10. mai 2013

Kategorier : , ,

Stimuler barn og unges undring og refleksjonsevne gjennom filosofisk samtale!

Foto: Birgitte Løes/Øyvind Olsholt

Alle mennesker undrer seg fra tid til annen. Barn er kjent for å undre seg mye. Filosofisk samtale er et samtaleverktøy som møter barns undring, og som gir dem god øvelse i å tenke selv og vurdere egne meninger.

Her får barnas perspektiver dominere samtalen. Vi er villige til å ta alle svar på alvor, og sammen med barna undersøke spørsmål og mulige svar. De får komme frem med sine egne tanker og meninger, og så undersøker vi i fellesskap hvordan de belegger disse og om de er holdbare. Her har vi tillit til barnas selvstendige vurderinger! Barna vil selv gjennom samtalen avdekke om en provoserende påstand kan gis en god begrunnelse eller ikke.

Viktige virkemidler er:
– å lytte nøye til hverandre
– å snakke en om gangen
– å involvere alle
– å oppsummere og klargjøre underveis

En slik samtale kan vare fra 10 – 30 minutter de første gangene og utvides etter som dere får erfaring. Gruppene kan bestå av alt fra små grupper på 4-5 barn, til større grupper på 10 – 15 barn/unge om gangen. Kan gjerne også benyttes med ungdom.

Filosofisk samtale er utviklet av Barne- og ungdomsfilosofene og Ung Kirkesang og er brukt under Lys Våken. Ønsker du mer info om filosofisk samtale?  Les mer om Nettverk for filosofisk trosopplæring i Den norske kirke.

Foto: Birgitte Løes/Øyvind Olsholt
Hentet fra www.buf.no med tillatelse.

Relaterte ressurser