Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle

Laget av: Kirkerådet & KA | Varighet: | Alder : | Publisert: 17. desember 2013

Kategorier : ,

I møte med barn og unge med særlige behov for tilrettelegging - hvordan er ansvarsforholdet mellom kirken og det offentlige? Et hefte som tar for seg konkrete spørsmål om rettigheter, plikter og ansvarsforhold i dette.

Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Utfordringen
Mange barn og unge har idag behov for individuell tilrettelegging grunnet funksjonsnedsettelse av forskjellige slag, konsentrasjonsvansker etc. Uten individuell tilrettelegging vil det derfor være umulig for mange å delta på en tilfredsstillende måte i trosopplæring og konfirmasjon, samtidig som det vil skape en vanskelig arbeidssituasjon for ansatte og frivillige. Hva er Kirkens ansvar og hva er det offentliges ansvar der man har å gjøre med barn og unge med særlig behov for tilrettelegging?

Heftets innhold
Dette er et hefte som omtaler konkrete spørsmål om rettigheter, plikter og ansvarsforhold, og som peker på hva som er kirkens ansvar og hva som er det offentliges ansvar. Slik konkretiseres ansvaret de enkelte instansene har for at man sammen kan få til en forsvarlig praksis.

Det pekes også på overordnede verdier og premisser i møte med barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Heftet skal hjelpe til for å realisere visjonen om reell deltagelse slik at barn og unge er inkludert i menigheten på egne forutsetninger.

Målgruppen for heftet er alle som har et lederansvar i lokalmenigheten.

Relaterte ressurser