Trosopplæring i naturen

Trosoppplæring i naturen ønsker å se aktivitetene og trosopplæring/opplevelse i en tett sammenheng. Vi ønsker nettopp å bruke aktivitetene og skaperverket som en metode til å gi opplevelser/opplæring i tro, og å skape et engasjement til handling for kloden vår.

HVA ER PROSJEKTET?

Naturkjennskap og opplevelse: Et prosjekt som vil gi ungdom opplevelse av et liv i naturen som noe mer enn en arena for rekreasjon og fritidsaktiviteter. Et sted der det er plass for et enklere liv der hver og en får utvikle seg selv i samhandling med andre mennesker, naturen og skaperen i skaperverket. Vi tror at et liv i naturen åpner for et møte med seg selv og gir hvert enkelt menneske mulighet for selvutvikling. Vi ønsker at en gjennom kjennskap til natur blir et tryggere individ i naturen og i samhandling med andre mennesker.

Respekt: Vi ønsker at en ved å oppleve ulike former for friluftsliv lærer seg respekt for naturen, andre mennesker og seg selv.

Forkynnelse: Vi ønsker å gi en opplevelse av naturen som Guds skaperverk, mennesket sin plass i skaperverket og behovet for en ansvarlig forvaltning.Vi ønsker at konfirmantene skal bli kjent med Jesus og hans betydning for våre liv i skaperverket. Vi ønsker å virke til personlig utvikling, kristen tro og vekst.

Fellesskap: Vi ønsker at ungdom skal oppleve å være i ei gruppe der de får mulighet til å stille spørsmål om sitt eget liv og utvikle seg i fellesskap med andre, at de skal oppleve at deres spørsmål blir tatt på alvor og at de også vil lære å lytte til andre sine tanker og meninger.

Ledertrening: Gjennom friluftsliv, fellesskapsøvelser og samtaler underveis vil vi gi ungdom en trygghet på seg selv slik at de selv kan bli trygge ledere i det arbeidet de selv driver i sin menighet eller organisasjon.

Aktiviteter:Vi vil bruke ulike aktiviteter i naturen som en metode til å nå de overordnede målene; friluftslivskjennskap, forkynnelse, fellesskap( FFF). Aktivitetene kan gi deltakerne utfordringer både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig og gi hver enkelt mulighet til å utvikle seg som hele integrerte mennesker.

Relaterte ressurser