Tro, tillit og toleranse

Laget av: KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsspørsmål | Varighet: ikke relevant | | Publisert: 9. oktober 2017

Kategorier :

Unges holdninger til menneskerettigheter i en flerkulturell kontekst

Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Rapporten som er utarbeidet av Pål Ketil Botvar og Bjarke S. Mortensen inngår i et internasjonalt forskningsprosjekt om holdninger og praksis blant ungdom i europeiske storbyer. Et av målene med prosjektet er å finne ut hvilken rolle religiøs tro og tilhørighet spiller for utviklingen av holdninger til menneskerettigheter i en pluralistisk samfunnskontekst.

KIFO Rapport 2017 Tro, tillit og toleranse

Lyd fil fra lanseringsseminaret, 11.september 2017 på Litteraturhuset:

Lydfil: KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

Program fra lanseringsseminaret: Program Tro, tillit og toleranse

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn