Temasamlinger for konfirmantundervisning

Laget av: Berg menighet | Varighet: 1-2 timer | Alder : , | Publisert: 25. juni 2013

Kategorier : , , , , , ,

Enkle undervisningsopplegg med forslag til aktiviteter med tema "Sorg og nytt håp", "Gud som skaper" og "Etikk".

Foto: Britt Mari Omsland Zakariassen

Konfirmantopplegg
Her finner du eksempler på tre forskjellige, enkle konfirmantopplegg med viktige budskap som de 10  bud, sorg og begravelse og om at vi er et speilbilde av Gud. Det fortelles fra blant annet 1. Mosebok og konfirmantbibelen tas i bruk.

Samlingene
I opplegget om «sorg og nytt håp» får konfirmantene lære om begravelse, sorg og død. De får besøk av et begravelsesbyrå og får se hvordan en kiste ser ut og hvordan sermonien fungerer. Konfirmantene blir delt opp i grupper og det hele foregår som en stasjons-vandring.

Konfirmantene skal ut i skogen og ha undervisning om «Gud som skaper». Her snakkes det om identitet og at Gud har skapt oss og elsker oss. Konfirmantene blir utfordret med spørsmål som «Hvordan leve med Gud?».

I undervisningen om etikk blir konfirmantene utfordet til å tenke på hva som er viktige verdier i livet. De går igjennom de 10 bud, hører om det dobbelte kjærlighetsbudet, og ser på et videoklipp fra filmen «Festen».

Relaterte ressurser