Stopp kjærestevolden

Laget av: Reform | Varighet: 1,5t - 3t | Alder : , , , | Publisert: 5. september 2016

Kategorier : , , , , ,

Et undervisningsopplegg for ungdom om voldsfrie kjæresteforhold.

STOPP KJÆRESTEVOLDEN

Stopp kjærestevolden er et undervisningsopplegg for ungdom om voldsfrie kjærlighetsforhold. Opplegget er utarbeidet av Reform – ressurssenter for menn med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Gjennom informasjon og diskusjon om vold, verdier og grenser knyttet til seksualitet vil en forebygge og forhindre kjærestevold. Det er viktig å arbeide for økt forståelse mellom kjønnene og bevisstgjøring av holdninger. Stopp kjærestevolden er et godt verktøy i det voldsforebyggende arbeidet.

Om opplegget

Undervisningsopplegget Stopp kjærestevolden bringer sammen kunnskap om vold og voldens konsekvenser med dialog og refleksjon om holdninger, verdier og grensesetting. Opplegget varer i 1,5 til 3 timer og kombinerer undervisning, gruppediskusjon og medier.

Temaer som blir tatt opp:

 • Hva er vold?
 • Faresignaler for et mulig voldelig forhold
 • Konsekvenser av vold
 • Gjensidighet og respekt i relasjoner
 • Grenser knyttet til seksualitet
 • Følelser og verdier
 • Hvordan gripe inn og stanse vold

Fakta om kjærestevold

Hvorfor er det viktig å snakke om og forebygge vold i kjæresteforhold?

 • Halvparten av voldtekter skjer før fylte 18 år. Overgriper er oftest en bekjent.
 • 13,3 % av jenter og 3,7 % av gutter i videregående skole har opplevd seksuelle overgrep.
 • 3 av 5 ungdommer har opplevd seksuell trakassering det siste året.
 • Nesten 1 av 5 ungdommer har opplevd kontrollerende atferd fra en kjæreste.
 • 3,8 % av ungdom har blitt utsatt for fysisk vold fra kjæresten.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Hvem passer Stopp kjærestevolden for?

Stopp kjærestevolden kan brukes i mange ulike ungdomsgrupper, blant annet overfor konfirmanter og i annen livssynsopplæring, i idrettslag, på ungdoms- eller videregående skole og blant russ. Ta kontakt!

Ta i bruk opplegget i egen menighet:

Les grundig gjennom heftet før dette blir tatt i bruk i menigheten.

Prosjektet kan presenteres på fagsamlinger om trosopplæring. Ta kontakt med reform.

For kontakt og mer info:
post@reform.no
tlf. 22 34 09 50
reform.no

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn