SOS fra sør – opplegg fra klimaaksjonen

Laget av: Kirkens Nødhjelp | Varighet: 1/2-1 time | Alder : , , | Publisert: 30. juli 2013

Kategorier : , , , , , , , , , , ,

Fasteaksjonen 2009-2010 "SOS fra sør" handlet om fattige i møte med klimaendringene.

Foto: Jostein Havik Eriksen, Kirkens Nødhjelp

Fra nord til sør kjemper mennesker mot tørke, flom og ekstreme værforhold. Vi kan stå sammen med klimavitnene i sør i kampen mot klimaendringene. Vedlagt ligger temasamlinger for barn og ungdom samt korte andakter

Temasamlingene er satt sammen av andakt/refleksjon, bønn, spørsmål til samtale og aktiviteter.

Andaktene er laget ut ifra intervju av klimarammede ungdommer i land som Brazil og Bangladesh.

Publisert med tillatelse.

Relaterte ressurser