Samarbeid med hjem og familie

Laget av: Arbeidsgruppe nedsatt av Kirkerådet | Varighet: | Alder : | Publisert: 11. juli 2017

Kategorier :

Foreldremøter/kurs med tema som for eksempel konfirmasjon, ungdomsspørsmål og foreldrerolle, samlivstemaer, tro og identitet, etiske temaer. Medarbeiderskap i tilknytning til planlegging og gjennomføring av tiltak i konfirmasjonstiden.

Det er tjenlig å involvere konfirmantene og deres foreldre/foresatte i planlegging og gjennomføring av konfirmasjonstiden for å sikre medbestemmelse og forankring i konfirmantenes og familienes behov og ønsker.

Samarbeid og samvær med foreldre/foresatte er et viktig anliggende i konfirmasjonstiden. Disse kan involveres i planlegging og gjennomføring av ulike deler av opplegget. I tillegg til egne foreldremøter kan en legge til rette for samvær der foreldre/foresatte og konfirmanter sammen arbeider med temaer knyttet til tros- og livsspørsmål. Konfirmasjonen gir også god anledning til å involvere fadderne gjennom forbønnstjeneste og invitasjon til ulike samvær i løpet av konfirmasjonstiden. Konfirmasjonstiden er en viktig tid for familiene, både den nærmeste familien og storfamilien. Ungdom lever i ulike familiekonstellasjoner. Kirken må møte de utfordringene som dette innebærer på en konstruktiv og inkluderende måte.

Arbeid med konfirmantforeldre

Forventninger – Det å ha en konfirmant i hus fører med seg forventninger – også til foreldre/foresatte.

 

Input – konfirmantforeldrekvelder – Et tilbud til konfirmantforeldre – en kombinasjon av temakvelder for foreldre alene og kvelder sammen med konfirmantene.

Er vi på nett – Hvordan kommunisere og takle utfordringer i hjemmet i ungdomstiden?
Et gruppe-samtaleopplegg for konfirmanter og deres foreldre/foresatte.

«Livet som en reise» beskriver Konfirmantfadder – et spesialutviklet samtaleopplegg som konfirmanter går gjennom sammen med en fadder i løpet av et år.

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn