Salmesang med barn og unge

Laget av: Kirkerådet | Varighet: | Alder : , , , | Publisert: 3. oktober 2014

Kategorier : , , , ,

Kreative opplegg rundt enkelte salmer

SALMERESSURS

  • Ta i bruk salmeboka og lær barna å synge salmer! Del gjerne ut den lille salmeboka til deltakerne. Ressursen inneholder tips til salmesang men også andre ideer som inspirerer til å ta boka i hånden.
  • Du kan bruke noen få salmer og ideer eller arrangere et helt salmemaraton. Denne ressursen er ment som et forslag hvor du kan både tilpasse opplegget og supplere innholdet.
  • Kriteriene for utvalget av salmer er flere. Det er tenkt på sjangerbredde og ulike språk som bokmål, nynorsk og samisk. Noen av salmeressursene tar opp salmebokens struktur (1. og siste salme, 1. og siste i adventskapittelet), mens andre har annen tematikk knyttet til gudstjenestelivet. De aller fleste salmene har adventstematikk.
  • Det kan være en god idé å bruke en eller flere av salmene til gudstjenesten på søndag. Da kan barna delta med det de har lært og de kan forstå mer av hvordan salmene brukes i gudstjenesten.
  • Salme 679 og 680 ble sunget av Lys våken-barn på TV. Se disse salmene eller noen av de mange andre salmene sammen med deltakerne. Alle salmene ligger på nrk nett-tv her: Salmeboka minutt for minutt
  • Samarbeid: Har dere et lokalt barne – og ungdomskor, så samarbeid gjerne med dem om opplegget. Eller kanskje dere har et voksenkor i menigheten med noen voksne frivillige som kan delta på Lys våken? I dette opplegget er det også naturlig at kirkemusikeren er med og kan bidra med sin kompetanse.

 

KREATIVE TIPS

I dokumentet nedenfor finner du mange kreative tips til hvordan du kan jobbe med salmeboka sammen med deltakerne på Lys våken.

Tips og ideer til kreativ bruk av salmeboka

Mal for bokmerker

SYMBOLENE

Her er alle symbolene i salmeboken som er omtalt i ideene til kreativ bruk av salmeboka.

11-12åringen og oppvarming

Pedagogiske – og musikalske refleksjoner om aldersgruppa 11-12 år.

Litteratur

Lenker til tips og litteratur du kan bruke når du planlegger Lys våken og bruk av salmeressursene.

Relaterte ressurser