Nådekort for ungdom

Laget av: Stavanger bispedømme | Varighet: | Alder : , | Publisert: 20. september 2017

Kategorier : ,

Ti samtalekort om nåde til bruk i ungdomsgrupper

Målgruppen for nådekortene er konfirmantgrupper og andre ungdomsgrupper. Kortene er et pedagogisk hjelpemiddel for å sette fokus på reformasjonsåret og nåde, både dette året og årene som kommer. Nåde er alltid aktuelt.

Det ene kortet handler om reformasjonsmarkeringens hovedtema NÅDE, mens de ni resterende kortene tar utgangspunkt i de tre undertemaene i markeringen: «Skaperverket er ikke til salgs», «Mennesket er ikke til salgs» og «Frelsen er ikke til salgs».

Kortene kan trykkes opp lokalt ved hjelp av vedlagte filer.

 

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn