Miljøagentdag og gudstjeneste

Miljøagentdagen byr på spennende aktiviteter for fire og femåringer. Det inkluderer natursti, være kreative med søppel, besøke en bondegård og lære fine sanger.

Foto: Hana menighet

Vi vil bidra til engasjement og omsorg for skaperverket! Barna skal få oppleve at de er verdifulle og viktige som Guds skapninger og medarbeidere. Vi ønsker å gi barna og foreldrene inspirasjon og kunnskap i forhold til noen enkle og konkrete miljøverntiltak.

Dagen inneholder ulike aktiviteter, og avsluttes med en gudstjeneste på skaperverkets dag. Her er barna med og synger sanger som vi har lært sammen!

• Natursti

• Lage noe kreativt av verdiløst materiale

• Tur til en bondegård

• En samling med fokus på skapelsen

• Lære kjekke sanger

• Gudstjeneste på «Skaperverkets dag»

Foto: Hana menighet