Markering av samisk nasjonaldag 9. februar

Laget av: Samisk kirkeråd | Varighet: | Alder : , , , , , , , | Publisert: 17. oktober 2016

Kategorier : , , ,

Ressurshefte

Foto: Samisk kirkeråd

Lihkku beivvin! Lahkoe biejjine! Vuorbbe biejvijn! Gratulerer med dagen!

Levajok fjellkirke er en langkirke fra 1973 i Tana kommune. Arkitekt: Kåre Kvammen

Foto: Bente Geving

6.februar feirer vi samenes nasjonaldag. Den norske kirke feirer også denne dagen, og målet er at det markeres i alle menigheter. Hvordan det markeres varierer fra sted til sted. Det viktigste er at de enkelte menghetene finner sin måte å gjøre denne markeringen på. Samisk kirkeråd har laget et ressurshefte som kan være til inspirasjon til hvordan menigheter kan markere samisk nasjonaldag med barn og unge.

I heftet er det tips til hvordan denne dagen kan markeres med 0-6åringer, 7-13åringer og 14-18åringer. Det er også konkrete tips til hvordan en markerer dagen i en ordinær gudstjeneste.

LAST NED HELE HEFTET HER

Under vedlegg finner du aktivitetsark til å skrive ut.

 Detalj anna Kuoljoks kofte. Lulesamisk.

Foto: Samisk kirkeråd

Samisk nasjonaldag i trosopplæringa

Den norske kirkes planverk for trosopplæring Gud gir—Vi deler vektlegger en inkluderende opplæring.  Målet er å skape likeverdighet mellom verdens urfolk og andre folk i alle land, også i de landene der urfolk bor.

I FNs barnekonvensjon er det nedfelt at alle barn i land der det bor urfolk,  skal kunne lære om landets urfolk, for å skape mer likeverdighet mellom folkene.

Barn i hele landet skal møte særtrekk ved samisk kirkeliv, uansett om de er samer eller ei. Dette benevnes som en del av vårt felles tradisjonsgods som alle bør ta del i.  Gud gir—Vi deler nevner også menighetenes ansvar for å sikre at også samiske barn og unge opplever en likeverdig kirke. Dette må skje i hvert enkelt barns menighet.

Markering av 6. februar med samme selvfølgelighet som man i kirken markerer grunnlovsdagen 17.mai, er en måte å arbeide med likeverdighet i praksis. Likeverd og rettferd er en av punktene i trosopplæringsplanens del om livstolkning og livsmestring. Å snakke om likeverd med barn og unge må også gi gjenlyd i kirkas egen praksis.

Det er flere minoritetsgrupper i Norge, men samene har som urfolk et særskilt vern, og kirka har et særlig ansvar for å skape likeverdig kirkeliv for det samiske folket, også for de samene som ikke snakker et av de samiske språkene.

Detalj lulesamisk krage.

Foto: Bente Geving

Laget av Samisk kirkeråd

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn