Luther Øre

Laget av: Forskjellige | Varighet: | Alder : , , , , , | Publisert: 18. oktober 2016

Aktiviteter og opplegg for ungdom i forbindelse med reformasjonsmarkeringen

Hvordan kan Martin Luther være inspirator for å reformere vår tid?

Hva var det ved ham vi kan la oss inspirere av?

Martin Luther endret på ting: hva ville du endret? I kirka di? I samfunnet?

I Tunsberg bispedømme har fire menigheter forberedt seg på reformasjonsmarkeringen, gjennom  det to-årige prosjektet Luther Øre, som er støttet av kirkerådet. Mål et for prosjektet var at ungdommer skulle utforme teser som skal være synlige i det offentlige rom.

Fire menigheter har deltatt i prosjektet, disse er Ål, Strømsø, Holmestrand og Tjøme. Menighetene fikk i oppdrag å utforme teser som skulle være synlige i kirkene – og tesene skulle utformes av ungdommer i menigheten.

I fanene i denne ressursen kan du lese mer om resultatene fra Luther Øre-prosjektet – og forhåpentligvis bli inspirert til å gjennomføre noen av aktivitetene i egen menighet. Sjekk også ut Luther Øre på Facebook.

Filmer fra prosjektet

 

Laget av Strømsø menighet

LUTHERSPILLET

liii

Mål:

 • Målet med spillet er at ungdommer skal få kontakt med sine tanker om Gud, kirka, tro og sitt eget liv. Vi håper at spillet kan gi ungdom hjelp til å komme et lite stykke videre i sin trosvandring i forhold til Gud.

Varighet:

Så langt er spillet basert på 4 spillsamlinger på en time. Det gjør at man ikke vil komme så dypt inn i refleksjon som man kunne fått på lenger sikt. Det er mulig å endre spillet slik at det kan gå over lengre tidsspenn, evt med kortere spilløkter som kan gå over et helt konfirmantår og integrert i den øvrige konfirmantundervisningen.

Hvorfor spill?

Strømsø kirke har laget et spill med konkurransemoment slik at det kan være en litt morsom måte å gjøre det på.

Hvorfor Luther?

Luther og reformasjonen skapte endring og hjalp folk videre. Han:

 • gav et sunnere og riktigere syn på Gud
 • oversatte Bibelen slik at alle kunne lese og forstå selv
 • avslørte hvordan kirka var undertrykkende eller hadde ting som helt bommet på det som var til hjelp for folk.

I den sammenheng brukte Strømsø kirke Luther og reformasjonen som en inspirasjon og et pedagogisk grep.

Versjoner av spillet

Denne versjonen er laget med tanke på konfirmantleir hvor spillet går over 4 dager. Men det kan også være 4 samlinger med lenger tid mellom. Man kan også lage egne samlinger ut i fra malen her.

Alt du trenger til Lutherspillet finner du her:

Spillmanual
Manus
VeggopphengA3
VeggopphengA4
Oppdragsark til alle
Personkort
Personkort Lucas Cranach

Publisert med tillatelse.

Laget av Holmestrand menighet

KonfirmantReunion et år etter konfirmasjon med tese-verksted.

En stilig kveld med mat, underholdning, foredrag og jobbing med egne teser.

Mål:

 • Ungdommene skulle ha en gøy kveld med foredrag om reformasjon og hva en tese er, pluss skulle jobbe med problemstillinger og finne en løsning (tese) på disse, som spikres på en kirkedør på slutten av kvelden. Kveldens 2 hoved-teser skal i tillegg inngraveres på en stein med metallplate og settes opp ved siden av Luther-treet ved Botne kirke. Les mer om Luthertre i fanen bortenfor.

Varighet:

 • 3 timer

Tema:

 • I forbindelse med «Luther-øre» prosjektet i Tunsberg Bispedømme inviterte Homestrand kirke fjorårets konfirmanter til en festkveld som inneholdt både å feire 1-års jubileum og gjøre stas av ungdommene og å feire 500-års reformasjonsjubileet.

Invitasjon:

 • med kort i posten og utsending av sms via medarbeideren til fjorårets konfirmanter og deres foreldre.

Huskeliste:

 • Bestille hotell med mat og teknikk,
 • bestille kake på meny,
 • bestille underholdning,
 • avtale med de involverte,
 • den midlertidige kirkedøra som smykket Botne kirke under oppussing av de originale dører ble fraktet til/fra hotellet,
 • finne frem hammer og spikre, a4 ark, penner, a3 ark og tusj
 • lage powerpoint
 • kjøpe gave til kveldens hovedpersoner og twist som velkomst.

Program:

Kl 18:00 Velkommen og Lutherøre film (tilgjengelig på Youtube)

Kl 18:20 Ruben med teambuilding og icebraeker

Kl 18:35 Foredrag om Luther, reformasjon og teser

Kl 18:55 Middag og kake

Kl 19:40 Ruben med en bolk om oppfattelse av virkelighet (frihet og valg)

Kl 20:00 Ungdommene svarer for seg selv skriftlig på 2 spørsmål.

 • Opplever du noe blant dine venner som er vanskelig å ta opp?
 • Hva legger du i ordet urettferdighet?

Gå inn i smågrupper, 3-4 ungdommer per gruppe pluss en leder. I gruppa: Ungdommene leser sine svar for hverandre og blir enig om en problemstilling utfra disse svarene. Det diskuteres en løsning (tese) til gruppens problemstilling. Hver gruppe slår nå sin tese på kirkedøra med spiker og hammer. Det fortelles hvor tesene skal synliggjøres.

Kl 20:50 Avslutnings-show Ruben

Kl 21:00 Lystenning og velsignelse

Last ned utskriftsvennlig versjon
Les også manus til leder

Publisert med tillatelse.

Laget av Holmestrand menighet

Planting av Luther-tre ved siden av sin kirke

Mål:

 • Markere reformasjonsdagen med konfirmanter og/eller menigheten.

Varighet:

 • En plantingsseremoni og årlige markeringer rundt reformasjonsdag 31. oktober.

Sted:

 • Treet plantes på et egnet sted ved siden av sin lokale kirke (få innspill av kirkegårdsarbeidere når det gjelder beliggenhet)

Tema:

 • Verdensomspennende kirke, 500års jubileet av reformasjonen, Martin Luther.

Målgruppe:

 • Konfirmanter, ungdomsledere (fungerer også med andre aldersgrupper).

Gjennomføring:

I en konfirmanttime rundt reformasjonsdagen 31. oktober i forbindelse med tema reformasjon og Martin Luther. Det kan på forhånd henvises til Lutherhagen i reformasjonsbyen Wittenberg, der mennesker fra hele verden frem til reformasjonsjubileet i 2017 planter trær som formes som en Luther-rose og som i tillegg forplikter seg å plante et tre i hjemlandet sitt. Slik blir det knyttet bånd fra Wittenberg og ut til hele verden og mellom kirkene rundt omkring på kloden. Treet kan plantes noen uker på forhånd.  På selve dagen skal det være en liten jordhaug ved siden av med spade og en vannkanne med vann. En av ungdommen spader så noe jord rundt treets stamme, en annen vanner jorden rundt treet. Deretter lager alle en ring rundt treet og går gjennom en kort liturgi som også brukes i Lutherhagen i Wittenberg hver gang noen planter et tre der. Les liturgien fra Wittenberg.

I årene som følger, kan dette treet være knaggen som kan brukes rundt reformasjonsdagen, der man kan ha tema reformasjon i gudstjenesten og samles rundt treet til kirkekaffe eller at man flytter konfirmanttimen som ligger nærmest reformasjonsdag 31. oktober ut og har en markering rundt Luter-treet.

Luther var jo selv glad i trær. Og det sies at dette ordet kommer fra ham:

«Hvis jeg visste at verden gikk under i morgen, ville jeg likevel plantet mitt epletre i dag.»

Last ned utskriftsvennlig versjon.

Publisert med tillatelse.

Laget av Tjøme menighet

fb

Mål:

 • Ha et møtested for ungdom der en bruker kirkerommet på en annen måte.

Får å nå målsetningen, trenger man ungdommer som vanligvis ikke går i kirken som kan se nye muligheter. Tjøme kirke skapte drudlegruppe og ungdommene skapte Nattkirken.

Drudlegruppe

 • Utfordre ungdommer som er aktive i menigheten. Be disse ta med en venn som ikke har en tilknytning til kirken.
 • Ungdommene opprettet en egen Facebook gruppe og sto selv for innkalling og legger ut temarelatert innhold.
 • Ungdommen visste ikke mye om opplegget i utgangspunktet, men visste at de fikk mat, det var viktig!

Vi brukte mye tid på å lage en arena for ungdommene og å bygge tillit. Vi møtes hver tredje uke.

Plan for kvelden:

 • Varm mat.
 • Intro, ca 5 min, temarelatert.
 • Undervisning, ca 15 min, temarelatert.
 • Gruppeoppgaver.
 • Fellessamling med gjennomgang av oppgavene. Det fins ikke feil svar.

Tema som ble snakket om: hva skal til for at du skal gå i kirken, gudsbilde, selvbilde, Luther, teser, troshistorie, livsvisjon.

hj

Nattkirke

Tenker ungdom i dag på Gud? Hvordan skal ungdom tenke på Gud i det hele tatt? Gir kirken rom for de store spørsmålene eller kommer vi med ferdigtygde svar? Med Nattkirken ønsker menigheten å skape en arena som senker hverdagstempoet og gir ungdom tid til å tenke selv. De ville lage et sted hvor ungdom kan sanse Gud; høre, lukte, se og føle. Kirka ønsker ikke å komme med svar før de spør. Hvordan kan en legge til rette for dette, står kirkens opplegg og tradisjoner i veien for at ungdom kan oppdage Gud? Tjøme kirke ønsker at ungdom skal være tro mot seg selv og å tørre å ha tillit til sine egne trosoppdagelser. Nattkirken vil bruke kirkebygget på en annerledes måte, her er det rom for flere spørsmål enn svar. Her blir det få ord, her kan en lytte til seg selv og Gud, og her kan en kjenne etter. Hvordan kan en legge til rette for dette, står kirkas opplegg og våre tradisjoner i veien for at ungdom kan oppdage Gud? Luther brukte selv mange år på å finne Gud, han var livredd for datidens gudsbilde. Luthers troshistorie er en reise i det å være tro mot seg selv og å tørre å ha tillit til sine egne trosoppdagelser.

Ungdommene er selv arrangører for Nattkirken. De ansatte er medhjelpere og samtalepartnere. Nattkirken bruker ikke sakramentene. Ungdommene bestemmer tema for hver kveld. Noen av temaene en har hatt er: «gjensyn», «hjemkomst», «skapelse» og «gjestfrihet». Temaene synliggjøres i kirkerommet gjennom stasjoner, film, musikk og mat. Eksempel på stasjoner er; lego i alterringen for å gjøre «skapelse» håndgripelig, tenketankevegg med gode ord om «gjestfrihet» og egenprodusert film i tilknytning til «hjemkomst».

Kirken som blir brukt bruker er en murkirke fra 1867. Kirkerommet omskapes og gjøres hjemmekoselig. Faste elementer er lyssetting, musikk, mat som lukter godt i våpenhuset, sofa ved prekestolen, bord og stoler i midtgangen, retro stålamper, lysgloben, fargeleggingsbøker, brettspill. Her kan fantasien slippe løs.

Det starer klokken 17:00, da møtes en for å forvandle kirkerommet og lage mat. Her er ungdommene selv ansvarlig for utformingen. Se bilder og film for tips.

Dørene åpnes klokken 20:00 og vi har åpent til 23:00. I praksis fungerer nå kirkerommet som en åpen kirke. Det er minimalt med «opplegg», ut over det å være sammen, snakke sammen og kose seg i kirken.

rfgjh

Utskriftsvennlig versjon

Publisert med tillatelse.

Laga av Ål kyrkjelyd

KONFIRMANTOPPLEGG OM DEI TI BUD OG NÅDE

p1010657

I samband med prosjektet «Luther Øre» (reformasjonsjubileet) har Ål kyrkjelyd laga eit konfirmantopplegg for to dobbetimar. Fyrste dobbeltime handlar om omgrepet NÅDE. Den andre er ein oppfølgjer av dei to fyrste timane. Den tek utgangspunkt i «Dei 10 bod» og visar korleis ingen av oss klarar å leve opp til dei men treng Guds NÅDE.

Last ned konfirmantopplegga her
Last ned tilhørande PowerPoint:
Dei 10 bod
NÅDE

p1010662

Publisert med tillatelse

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn