Kreativ reformasjonsmarkering

Laget av: Diverse | Varighet: 1 time | Alder : , | Publisert: 7. mai 2015

Kategorier : , , ,

Ulike aktiviteter i anledning reformasjonsmarkeringen

I denne ressursen finner du ulike kreative aktiviteter som passer i anledning reformasjonsmarkeringen.

Under Salmesang med barn og unge finner du ideer til bruken av «Vår Gud han er så fast en borg».

Lag din egen lutherrose til reformasjonsmarkerinen. Passer til større barn. Detaljert guide til hvoran du gjør det finner du her.

Fra konfirmandcenter.dk

Mål:

  • Å snakke om Luther og reformasjonen
  • Å få konfirmantene til å tenker over teser/verdier i deres liv

Forløp:

1) Fortell konfirmantene om Luthers teser og hans viktigste budskap.
2) Få tak i en gammel dør.
3) Konfirmantene valgte sammen med meg en rekke tekster, som både uttrykte deres forståelse av reformasjonen (Tenk selv), første tese (i kortform), to salmelinjer samt noen teser til en moderne fortolkning av reformasjonen (Tilgivelse – not for sale  osv.). Samt viktige symboler (som kommunens lokale våpen). Deretter brukte vi en lørdag formiddag på å male tekster m.m. på døren.
4) Konfirmantene utformede to og to teser til forbedring av kirken, skolen, verden og ungdommen.
5) Døren ble innviet under kirkekaffen ved en gudstjeneste ved at konfirmantene slo deres teser fast på døren.
6) Døren kan bli stående utenfor kirken med en oppfordring til at også gjester plasserer teser på døren.

Utskriftsvennlig versjon finner du her: LUTHERS TESER OG EN DØR

Opplegget er hentet fra konfirmandcenter.dk (med vennlig tillatelse)

Foto: Konfirmandcenter.dk

 

Lag ditt eget Lutherrose-trykk. Du trenger hobbymaling, en tapetrull (spør i møbelbutikk) eller liknende, og svamper eller poteter som gjøres om til stempel. Passer til barn i barnehage- og skolealder.

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn