Konfirmantspeiding

Veiledningshefte fra Norges KFUK-KFUM speiderne

Fotograf: Audun Berdal

Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

KONFIRMANTSPEIDING

Speidere er mye ute. Det er gøy med turer, frisk luft og mye boltreplass. Dessuten er det lærerikt å bruke naturen på naturens premisser. Det gir også gode opplevelser.

Målsettingen med konfirmantspeiding er å tilby en god speiderramme rundt konfirmasjonstiden. Dette heftet handler om hvordan det kan gjøres. Speidingens metoder og aktiviteter kan enkelt brukes i menighetsarbeidet og konfirmasjonstiden.

Relaterte ressurser