Konfirmantreunion

Laget av: Kirkerådet med samarbeidspartnere, revidert | Varighet: | Alder : | Publisert: 18. oktober 2016

Konfirmantreunion er et breddetiltak (primært) for de som nettopp er konfirmert. Mange har gode minner fra konfirmasjonstiden, og dette treffet bygger videre på erfaringene fra konfirmasjonstiden.

Last ned logoen under fanen "kommunikasjon".

Hva er Konfirmantreunion?

På Konfirmantreunion kan ungdommene møtes for å mimre, dele opplevelser og være sammen i et kristent fellesskap. Konfirmantreunion er et fint springbrett fra konfirmasjonstiden og inn i videre deltagelse i ungdomsarbeidet og trosopplæringen.

Ungdommene skal oppleve at de har en plass i kirken selv om de ikke er konfirmanter lenger, og de skal inviteres og engasjeres til å ta videre del i ungdomsarbeidet og trosopplæringen i kirken.

Du kan bruke ressursene som inspirasjon til å lage en helt egen vri. Samlingene må ha god kvalitet, være relevante for ungdommene og gjennomførbare for menigheten. Det kan også inkludere en gudstjeneste og ungdommene kan inviteres til gruppeopplegget VIDERE, eller annet ungdomsarbeid i menigheten.

 

PLANLEGGING AV KONFIRMANTREUNION

Dette er ressurser og forslag til hvordan det er mulig å tenke om planleggingen av Konfirmantreunion. Utformingen av tiltaket – omfang, for- og etterarbeid må innrettes slik at det blir overkommelig . Rammen for opplegget kan strekkes og krympes etter de ulike ressursene menigheten har.

Hugseliste for planlegging

Moment til planlegginga

10 tips til planlegging 

Konfirmantreunion må sees i sammenheng med konfirmasjonstiden, trosopplæringstilbud og ungdomsarbeid i tiden etter konfirmasjon. Dokumentet «Byggeklosser» viser hvordan Konfirmantreunion kan bygges sammen med menighetens helhetlige arbeid med ungdomsfasen.

Forslag til program

 • Velkomst
 • Åpning
  • Sang brukt i konfirmanttida
  • Info om kvelden
  • Kort mimring fra ledere/ungdommer
 • Aktivitet/lek/quiz/kahoot – noe å kjenne igjen fra konfirmanttida. trenger du tips, se under fanen «Andre ressurser».
 • Måltid
 • Bilde/fremvisning fra konfirmanttiden
 • Tema
 • Mimring/leking – noe å kjenne igjen fra konfirmanttida. Trenger du tips, se under fanen «Andre ressurser».
 • Kveldsavslutning slik de er vant til fra konfirmasjonstiden. Bruk:
  • Sanger de kjenner igjen
  • Bønn og lystenning
  • Velsignelse
 • Takk for i dag og velkommen igjen til… (invitere til konkrete ting i trosopplæring eller ungdomsarbeid, med dato).

Å skape en forventning

Når Konfirmantreunion står i årsplanen for konfirmasjonstiden, skapes en forventning og en opplevelse av at det er en del av konfirmasjonstiden, noe som ofte fører til at flere prioriterer det.

Ungdom er opptatt av hverandre og trenger ofte å vite hvem andre som deltar før de slutter seg til et opplegg. Derfor er det lurt å alliere seg med noen nøkkelpersoner både av ungdomsledere og konfirmanter som er med på å promotere og dele informasjon om Konfirmantreunion.

Informasjonskanaler

Brev i posten kan være bra, men vel så viktig er et Facebookevent og en SMS med link til eventet. Be nøkkelpersonene om å ”delta” på eventet først, sånn at de andre ser at det er flere som skal.

Det kan være taktisk å sende ut SMS i skoletiden, eller rett etter skolen. Da er ungdommene sammen og kan snakke sammen om de skal bli med.

Tips til Facebookevent: Bruk et bilde fra årets konfirmanter som forsiden for eventet. Har menigheten egen Facebookside, la denne stå som vertskap. La listen over inviterte og deltagere være synlig for alle.

Invitasjoner

Ønsket om å delta på Konfirmantreunion må skapes i konfirmasjonstiden, og menigheten må legge til rette for å følge opp ungdommene etter konfirmasjonen.

Visuell profil

Skal du reklamere for Konfirmantreunion finner du her logoer du kan bruke. Klikk på lenken, høyreklikk på bildet og velg «lagre som»:

konfirmantreunion logo

 

Last ned logo i jpg-format

Last ned logo i png-format

Last ned logo i pdf-format

 

LOGOER TIL BRUK I DESIGNPROGRAM

Last ned en pakke med filer i formatene ai, eps, jpg, png og pdf, i CMYK, PMS eller RBG

Aktiviteter

Lek og aktivitet er morsomt og viktig for mennesker i alle aldere. Her følger noen eksempler, men først kommer noen generelle tips til hva man bør tenke på når man skal leke:

 • Velg leker som er tilpasset aldersgruppen.
 • Leker oppleves ofte barnslig for ungdom, men det blir ofte morsomt når de først kommer i gang.
 • Tenk leker ut fra antall deltakere.
 • Ikke press noen til å gjøre noe de ikke vil.
 • Sørg for at alle i gruppa blir involvert i lekene og velg leker som er samlende for gruppa og ikke bare rene konkurranseleker.
 • Det er viktig å le sammen.
 • Nonstop-mimring
 • Hvem har gjort hva siden sist
 • Om quiz (bokmål)
 • Quiz powerpoint (bokmål)
 • Mer leker og aktiviteter

Disse innspillene gir menigheter som har gjennomført KonfirmantReunion til andre som skal arrangere KonfirmantReunion:

«Vi er mange menigheter som samarbeider. Det er en styrke. Vi har god tilgang på ressurser og gode ledere. Ungdom liker å være mange. Mange deltakere gir også en styrket økonomi som gjør at man kan gjøre ting litt proft. Samarbeid menigheter i mellom anbefales.»

«Me velde å invitere heile årskullet til samlinga. Difor kalla me det ikkje KonfirmantReunion. Me ynskte at også ungdommar som ikkje har vore med på trusopplæringa og i konfirmanttida skulle finna sin plass her. Og ein av deltakarane var heller ikkje konfirmant i kyrkja. Opplegget fungerte likevel ganske fint.»

«God erfaring med å bruke leirstedet fra konfleir sommeren før som sted for konfreunion.»

«Non-stop-mimring er veldig virkningsfullt og der må en beregne god tid.»

«Ta bilder i konfirmantåret!»

«La konfirmantene skrive brev til seg selv som de får tilbake under myndighetsmarkeringen.»

«Dette er eit arrangement som er lite tidkrevjande, men som er viktig for å halde kontakt med ungdommar vidare, etter konfirmantåret. Så absolutt eit tiltak å satse på.»

«Lurt å snakke med konfirmantene om Reunion før konfirmanttiden er over.»

«Vi hadde god erfaring med pizza, nonstop-deling, lystenning og leking. Det var effektivt å være i kontakt med enkeltpersoner i gruppa på forhånd, som kjente til arrangementet da lappene ble delt ut på skolen.»

«Det kan være lurt å ha en dialog med dem i forkant angående hva de kan ønske på Videre-samlingene også, for å legge godt til rette for rekruttering til «Videre».»

«Tur med overnatting er alltid populært, treng ikkje reise langt eller flott. Overnatting i kyrkjehage kan holde i massevis.»

«Jeg ser verdien i relasjonen jeg har hatt med ungdommene. Dette har hjulpet meg til å få med noen til å planlegge, og til å få med flere på reunion.»

«Ut fra vår erfaring er dette det enkleste arrangementet i myndighetsfasen å få oppslutning om – særlig for de som har konfirmantleir. Så derfor: Sett i gang!»

«Fortell konfirmantene at de vil bli invitert til reunion allerede mens de er konfirmanter.»

«Hoveddelen av vårt opplegg var en leir; kombinert konfirmant og åpen ungdomsleir i samarbeid med Acta og NMSU. For ei lita menighet med små kull, var dette ei god løsning. Leiren var obligatorisk for årets konfirmanter men åpen for andre ungdommer, og 10 av de 12 fjorårskonfirmantene ble med. I tillegg hadde vi en koselig kveld heime hos kateketen før jul, med god mat og vandringsandakt fra opplegget.»

«Først og fremst arrangere Reunion der man kan opprettholde kontakten. Deltakerne var veldig fornøyd med dette tiltaket og de hadde det hyggelig. Samtidig noe å tilby dem videre i forbindelse med annet menighetsarbeid og trosopplæringstiltak.»

«Sjekk opp andre tilbud som målgruppa er engasjert i så det ikke krasjer.»

«Informer om at det blir reunion flere ganger i løpet av konfåret. Og gjerne sett dato før de skilles og skap forventning. Vi inviterte til flott opplegg per sms, men fikk veldig dårlig oppslutning. Det kan hende det blir bedre hvis vi markedsfører det mens de ennå er sammen som gruppe.»

«Ta hensyn til konfirmantene ved bruk av «mimre-bilder» på storskjerm. La gjerne en ungdomsleder se gjennom bildene på forhånd. De vet hva som kan bli «kleint».»

«Ha påmelding slik at de må melde seg på.»

«Send SMS invitasjon»

«Tur er noe som funker»

«Vi opplevde det svært viktig å trekke inn målgruppen i planleggingen av arr. Også svært viktig å involvere eldre ungdommer som vertskap i arr. 10.klassingene var veldig opptatt av at det måtte være en kveld med aktivitet, så vi la opp til det – med hell. De var ikke opptatt av å ha en kjendisartist med konsert (ikke konsertvante, og musikkinteressen spriker veldig), men det fungerte likevel veldig bra med minikonsert med «The voice»-artist som kombinerte sang med intervju / vitnesbyrd. Kan også gjøres med andre type kjendiser. God mat er viktig som PR og for den gode opplevelsen. Vi kjørte måltid med «style» med hell. Vi opplevde det som litt «stress» å presse inn KonfRe i tiden mellom påske og eksamener.»

«Husk at de ikke heter konfirmanter lenger. Det var i fjor!»

«Fjorårskonfirmantene hadde pyntet seg. Det var ikke vi forberedt på… Neste år skal vi lederne være finere kledd.»

«Viktig å bruke ungdom til å invitere til menighetens ungdomsarbeid. Noen de kan kjenne igjen hvis de dukker opp på samling, og som kan inkludere dem.»

«Hvis man ikke vet hvor mange som kommer, må man ha et opplegg som er fleksibelt og ikke blir for kleint hvis det bare kommer 4»

«Det er viktig at konfirmantlæreren/presten er med på arrangementet.»

Takk til alle menigheter for innspill!

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn