Hvordan konfirmasjon

Laget av: Arbeidsgruppe nedsatt av Kirkerådet | Varighet: | Alder : , | Publisert: 11. juli 2017

Kategorier : , , , ,

Samling av forslag til undervisningopplegg og temasamlinger i konfirmanttiden.

Konfirmatundervisning kan gjøres på mange forskjellige måter. I denne ressursen finner du ideer til alt fra enkle temasamlinger til hele undervisningsopplegg.

I denne rapporten fra Bjørgvin kan du lese om erfaringer med konfirmantarbed i små og store kull.

Nettstedet KonfirmantOnline er et nyttig verktøy i konfirmasjonstiden. Her finner du   praktiske verktøy for ungdomsledere og inspirasjon til konfirmantarbeidet. Konfirmantene kan også finne artikler og stoff som er rettet direkte til dem.

Actiondag – Bli med på spennende og utfordrende aktiviteter og reflekter over livet og troen.

Aktiviteter og ressurser – for en rettferdig verden. Aktiviteter og Powerpoint-foredrag som belyser tema som klima og miljø, urettferdig fordeling, ulandsgjeld, hiv og aids, menneskeverd og våpenhandel. Laget av Changemaker.

Bønn. Forskjellige opplegg om bønn.

Dyrevern er opplegg som gjør det lett å lære konfirmanter om empati og kjærlighet for dyr.

Dåpen. Dette opplegget tar i bruk mange ulike metoder for at konfirmantene skal forstå hva dåpen er og hva det betyr for dem.

Dåpsfest. Inviter til en dåpsfest for konfirmantene.

Død, sorg og oppstandelse – Undervisningsopplegg for barn og unge om døden, sorgen, og oppstandelsen.

Gaven og veien. La konfirmantene se at misjon er relevant i deres liv. Laget av: Samarbeidsråd for menighet og misjon.

Gud sender – me deler evangeliet. Bidrag og ressurser til bruk i menighetene for integrering av misjon i konfirmant- og ungdomsarbeidet. Laget av Misjonshøgskolen, Stavanger m.fl.

Grenser som skaper – Praktiske øvelser som lar ungdommene bli kjent med grensene sine og lar dem utvikle varhet for andres grenser på forskjellige felt. Siden temaene er sårbare, er det viktig at du har satt deg godt inn i stoffet før du gjennomfører en øvelse.

Hiphop – en workshop som resulterer i en gudstjeneste konfirmantene utarbeider. Gudstjenestefeiring på ungdommens premisser.

«Homo-hore-jøde-terrorist-svarting». «Jøde», «svarting» og «homse» brukes som skjellsord i dag. Her finner du ressursmateriell om rasisme, fordommer og fremmedfrykt – og om tro, identitet, kontraster, historie og ansvar.

Konfirmanttime om flyktninger – En dobbelt/tretimerssamling for konfirmantene hvor møtet med innvandrere og flyktninger er tema.

Konfirmantopplegg om dåp – Eksempel på temasamling for konfirmanter om dåp.

Luthers teser og en dør. Undervisningsopplegg om Luther og reformasjonen.

Maria Magdalenas ansiktsuttrykk. Ved hjelp av bilder kan konfirmantene reflektere over oppstandelsen og lære om Maria Magdalena.

Misjonsopplegget gir konfirmanter en ny forståelse av hva misjon er.

Risk – modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp. NB: Noen av oppleggene passer til større ungdom, se an om dette er noe som passer for din konfirmantgruppe.

Skapelse og identitet. Flere opplegg som handler om skapelse og identitet.

Stopp kjærestevolden – Et undervisningsopplegg for ungdom om voldsfrie kjæresteforhold.

Temasamlinger om «Etikk», «Gud som skaper» og «Sorg og nytt håp».

Tørst – et opplegg rundt temaet vann. Målet er å bevisstgjøre unge på vannets betydning, og hvor viktig det er å kjempe for rent vann som er en menneskerett for alle.

Utvalgt – fortellinger for ungdom om mennesker i Bibelen. Her gjøres bibelske personer aktuelle og levende for ungdom.

Verdilinje ond – ikke ond. Et undervisningsopplegg der ungdom får mulighet til å reflektere over det onde og menneskers vilje.

Å bære det tunge. Ved hjelp av lidelseshistorien og uteaktivitet kan konfirmantene reflektere over hvilke byrder en bærer på, og hvem som kan hjelpe å bære.

Det store gjestebudet er forskjellige konfirmantopplegg med fokus på dialog. Målet er å gi ungdom fra forskjellige land og miljøer muligheten til å møtes, og å skape forståelse og gode holdninger på tvers av kulturer.

Grønn gruppe – konfirmant – Et konfirmantopplegg med fokus på grønne verdier og relasjoner, sett i lys av den kristne tro. Kristuskransen brukes underveis.

Konfirmantspeiding – Målsettingen med konfirmantspeiding er å tilby en god speiderramme rundt konfirmasjonstiden. Dette heftet handler om hvordan det kan gjøres. Speidingens metoder og aktiviteter kan enkelt brukes i menighetsarbeidet og konfirmasjonstiden.

Loved – Trosopplæringskonsept fra ACTA – retter seg mot ungdom i alderen 14-18 år.

Luther Øre – Ulike opplegg for konfirmanter som passer særlig godt i forbindelse med reformasjonsmarkeringen.

Pilegrimsvandringer som kan gjøres på 1-2 konfirmanttimer. Ypperlig hvis man vil ha konfirmanttimer ute i friluft uten å måtte kreve mye fysisk aktivitet fra konfirmantene. Man ber sammen, leser bibeltekster og reflekterer over skapelse, livet og døden sammen og alene.

Prosjekt ID – «Prosjekt ID» er et konfirmasjonsopplegg som går over tre samlinger, der målet er å øke ungdommenes bevissthet om forholdet mellom kjønn og stereotypier

SportY konfirmant har som mål å fremme fysisk helse hos ungdom. Her finner du opplegget «Bibelsmugling».

Syng tro – Bruk av salmeboken i konfirmasjonstiden. Med 22 metodiske opplegg.

Tro til handling – med ung diakoni på agendaen. Materialet fokuserer på inkluderende fellesskap og å stå opp for andre lokalt og globalt.

Changemaker-konfirmant – Et undervisningsopplegg som fokuserer på tema som solidaritet, diakoni og handling i konfirmasjonstiden, med utgangspunkt i Changemaker sitt arbeid.

Flerårskonfirmant – Konfirmantundervisning over flere semestre

Global konfirmant – Global Konfirmant er et undervisningsopplegg tilpasset konfirmanter som fokuserer på problemstillinger rundt miljø, forbruk og rettferd. Menigheter i Den norske kirke kan bruke dette opplegget som en del av sitt helhetlige undervisningstilbud.

Klimakonfirmant – Bli med på turer og opplev spennende naturfenomener, fysiske utfordringer og fellesskap gjennom tidebønn og refleksjon.

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn