Konfirmantleir

Laget av: Arbeidsgruppe nedsatt av Kirkerådet | Varighet: | Alder : , | Publisert: 11. juli 2017

Kategorier : , ,

Hvorfor er leir viktig; praktisk info om konfirmantleir og litt om hva som er viktig å huske på når man har unge ledere med på leir.

Leir er en glimrende mulighet for konfirmantene til å bli bedre kjent med seg selv og med hverandre, og til å gå dypere inn i forskjellige temaer. I den internasjonale konfirmantundersøkelsen (Confirmation work in Europe (2010) og Youth religion and confirmation work in Europe (2015)) er et av hovedfunnene at leir er den faktoren som bidrar til høyest utbytte av konfirmasjonstiden. På leir kan man bruke forskjellige læringsmetoder, man kan bygge fellesskap og utøve kristne praksiser på en annen måte enn man kan i ukentlige samvær.

 

Konfirmantleirboka – Praktiske tips til frivillige og ansatte som arrangerer leir

Sikkerhetsplan for leir – Sikkerhets- og beredskapsplan for arrangement / leir / reise med barne- og ungdomsgrupper

Det å ha et ledertreningsarbeid er en viktig faktor i konfirmantarbeidet. Mange steder er unge medarbeidere selve bærebjelken i leiropplegget, som utviklere og gjennomførere av aktiviteter, grupper og undervisning, men kanskje først og fremst som forbilder for konfirmantene. Unge ledere blir ofte «limet» mellom konfirmantene og de voksne. De kjenner ungdomskulturen bedre – og de er på lag med voksenlederne om det som man ønsker å skape på leir.

De unge lederne har ofte krevende roller, og derfor er det viktig med lederkurs og gode rutiner for oppfølging. Et lederkurs bør ha fokus på personlig og åndelig utvikling – som bibelundervisning, bli enda bedre kjent med kristen tro og praksiser, samt lederteknisk kunnskap. Som en del av dette bør det jobbes med grunnleggende regler for hva det vil si å være leder på leir. Og det bør også inngås en kontrakt med den enkelte.

Nedenfor følger eksempler på regler man bør gå igjennom sammen med ungdomslederne. Snakk sammen om hva det betyr, relater til deres måte å gjøre leir på og de erfaringene de selv har. Kanskje de har innspill på andre regler man kan legge inn.

Reglement for ledere (PDF)

Medarbeiderkontrakt (PDF)

Læringsteorier i lederopplæringen – Essay, skrevet av Solveig Leikvoll, om læringsteorier i lederopplæringen.

MILK – Kurs for unge lederspirer i menigheten.

Grenser som skaper – Praktiske øvelser som lar ungdommene bli kjent med grensene sine og lar dem utvikle varhet for andres grenser på forskjellige felt.

Flere av de kristne barne- og ungdomsorganisasjonene tilbyr menigheter å delta på sine leire/festivaler, der det legges opp til spesielle økter med undervisning og som bidrar til at ungdommene kan få oppleve et større kristent fellesskap.

KonfACTION (KRIK)

KonfCamp (Acta) KonfCamp er Acta sin nasjonale konfirmantleir. Den arrangeres to ganger i året og finner sted i Etne ved Bergen og på Skjærgårs på Risøya

Konfirmantleir på Spekter (KFUK/KFUM)

Kragerø konfirmantleir (Hekta)

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn