Konfirmanter i Gudstjenesten

Laget av: Arbeidsgruppe nedsatt av Kirkerådet | Varighet: | Alder : | Publisert: 11. juli 2017

Kategorier : ,

Inspirasjon til å jobbe med konfirmasjonstidens gudstjenester.

Gudstjenesten er menighetens fellessamling, og konfirmantene skal være en naturlig del av dette fellesskapet.  Konfirmanter trenger gudstjenesten, og gudstjenesten trenger konfirmanter.

Å møte Guds ord og sakramentene i gudstjenestefellesskapet er helt sentrale måter å erfare tro i praksis på. Gudstjenestens sentrale plass i trosopplæringen gjenspeiles også i konfirmasjonstidens gudstjenester og i konfirmantenes plass i menighetens fellesskap. Det er positivt både for konfirmantene og for hele menigheten som lærende fellesskap at konfirmantene involveres i forberedelse og gjennomføring av hele eller deler av gudstjenesten. Gjennom tilstedeværelse, deltakelse og medarbeiderskap kan konfirmantene bidra til et mangfoldig gudstjenesteliv. Ved at konfirmantene nevnes særskilt i forbønnen, er de på en særlig måte omsluttet av menighetens forbønn gjennom hele konfirmasjonstiden.

Konfirmasjonstiden skal inneholde minimum åtte gudstjenester. De særskilte gudstjenestene knyttet til konfirmasjonstiden er gudstjeneste med presentasjon, samtalegudstjeneste(r) og konfirmasjonsgudstjeneste med forbønn for den enkelte konfirmant. Konfirmantene bør møte ulike former for gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden, jf. gjeldende bestemmelser i Gudstjenestebok for Den norske kirke. Arbeidet med gudstjenestene må legge til rette for både variasjon og mangfold, samtidig som gjenkjennelse og lokalt særpreg ivaretas.

Hvordan læres gudstjeneste – Pedagogiske forutsetninger

Bønner – Liturgi og bønner for konfirmasjonsgudstjenesten

Liturgiske retningslinjer for kateketer og diakoner

Ti gode grunner til å gå på gudstjeneste

Gudstjeneste med ungdom – Både gudstjenesten og ungdommene fortjener å bli tatt på alvor. Derfor må vi formidle hva gudstjeneste er, og involvere ungdom i gudstjenestearbeidet. Her får du hjelp til å sette i gang.

Hiphop-workshop og gudstjeneste – Dette er en workshop for konfirmanter som resulterer i en gudstjeneste som ungdommene utarbeider. Her blir det gudstjenestefeiring på ungdommenes premisser.

Hva er viktig for konfirmantene i konfirmasjonsgudstjenesten? Artikkel av Elisabeth Tveito Johnsen om å preke på konfirmasjonsdagen

Hvordan være livsnær, relevant og tilgjengelig? Her kan du lese om hva Ungdommens kirkemøte anbefaler når det gjelder å gjøre prekenen livsnær, relevant og tilgjengelig.

Ideer til preken – Ideer til prekener om verden og skaperverket, nestekjærlighet og korset

 

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn