Klimakonfirmant

Laget av: Hemnes kirke | Varighet: Tre turer à 1 døgn, 2 timer og en dagstur | Alder : , | Publisert: 20. desember 2012

Kategorier : , , , , , , , ,

Bli med på turer og opplev spennende naturfenomener, fysiske utfordringer og fellesskap gjennom tidebønn og refleksjon.

Foto: Hemnes kirke

Opplegget for klimakonfirmantene kommer i tillegg til konfirmant-undervisningen. De som skal være med bør like å dra på tur og være interessert i tema som har med klima og miljø å gjøre.

Målet er å observere lokale naturfenomen for å formidle en forståelse av at den enkelte konfirmant er en Guds forvalter av natur og miljø, og få hjelp til å se dette i en global sammenheng. Konfirmantene får lære gjennom selv å observere naturfenomen og reflektere over dette. Gjennom enkle tidebønner blir de kjent med en kristen tradisjon for å vende seg til Gud. Bibeltekster som reflektere aktuell livserfaring blir lest.

Inneholder overnattingstur til Okstindbreen, dagstur med bål der vi lærer om samisk tradisjon og 2-timers tur der vi observerer lundefuglen.

Relaterte ressurser