Ressurser i:

Nasjonale og regionale prosjekter

Tidslinjen

Les merDen store fortellingen i Bibelen

Laget av: Verbum forlag | Varighet: forskjellig | Alder : | Publisert: 13. oktober 2017

Kategorier : , , , ,

Tro, tillit og toleranse

Les merUnges holdninger til menneskerettigheter i en flerkulturell kontekst

Laget av: KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsspørsmål | Varighet: ikke relevant | | Publisert: 9. oktober 2017

Kategorier :

ABV for trosopplæringsmedarbeidere i stabskontekster

Les merRapport fra Presteforeningens fagavdeling

Laget av: Menighetsfakultetet, VID Vitenskapelige høgskole - Diakonhjemmet og Presteforeningens fagavdeling | Varighet: ikke relevant | | Publisert: 12. oktober 2016

Kategorier :

Kirkens samtaler med barn og ungdom

Les merOm taushetsplikt og profesjonelt skjønn.

Laget av: Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter, Kirkelig undervisningsforbund, Det norske diakonforbund og Presteforeningen | Varighet: ikke relevant | | Publisert: 12. oktober 2016

Kategorier : ,

Henvendt. Overgitt. Kroppen i Guds hus.

Les merHva sanser vi når vi kommer inn i kirkerommet; hvordan opplever vi møtet med rommet, handlingen og fellesskapet? Og hvordan skapes tilhørighet og tro? Utgitt i 2015.

Laget av: Margrete Kvalbein, Verbum Forlag | Varighet: | | Publisert: 8. februar 2016

Kategorier : , , , ,

Syng tro

Les merSalmeboken i konfirmasjonstiden (2015) - med 22 metodiske undervisningsopplegg (2016).

Laget av: Eide forlag | Varighet: | Alder : , , | Publisert: 1. februar 2016

Kategorier : , , ,

Kyrie og Credo – trosopplæring i kor

Les merEt helhetlig opplegg til bruk i trosopplæring i kor. Utgitt i 2007.

Laget av: Ung kirkesang | Varighet: | Alder : , | Publisert: 2. desember 2015

Kategorier : , ,

Da Jesus ble født

Les merEn julekalenderbok

Laget av: Verbum forlag | Varighet: | Alder : , | Publisert: 24. november 2015

Kategorier : , , , , ,

Opp Ned

Les merJesus fortalte ofte historier som overrasket folk. Opp ned er et samtaleopplegg på åtte samlinger basert på lignelser som Jesus fortalte. Opplegget kan brukes med mange eller få deltagere og uavhengig av hvor mye forhåndskunnskap den enkelte har. Utgitt i 2013.

Laget av: Verbum forlag | Varighet: Forskjellig | Alder : , , , | Publisert: 24. november 2015

Kategorier : , , , , , , ,

Milk – minilederkurs

Les merKurs for unge lederspirer i menigheten.

Laget av: Norges KFUK-KFUM | Varighet: | Alder : , , | Publisert: 20. oktober 2015

Kategorier : , , , , , ,

Litteratur om trosopplæring

Les merHer finner du en liste over litteratur skrevet om trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid.

Laget av: Forskjellige | Varighet: | Alder : , , , , , | Publisert: 13. oktober 2015

Kategorier : , , ,

Flyktningsituasjonen i trosopplæringen

Les merBarn er like mye opptatt av flyktningsituasjonen som voksne. Her er det samlet ressurser og tips til hvordan temaet kan tas opp med barn og ungdom.

Laget av: Forskjellige | Varighet: | Alder : , , , | Publisert: 7. oktober 2015

Kategorier : , , , ,

Loved

Les merLOVED er Acta sitt trosopplæringskonsept som retter seg mot ungdom i alderen 14-18 år.

Roadservice

Les merRoadservice er et team av unge mennesker som reiser land og strand og formidler tro gjennom skreddersydd undervisning, aktiviteter og konsert.

Diakoni i trosopplæringen

Les merDette heftet gir et bilde av hvordan diakoni forstås og kommer til uttrykk i organisert trosopplæring i Den norske kirke. Utgitt i 2011.

Laget av: Diakonhjemmet høgskole | Varighet: Ikke relevant | | Publisert: 8. september 2015

Kategorier : , , ,

Nettkonfirmant

Les merNettkonfirmant er utviklet av Sjømannskirken for konfirmanter i utlandet og for menigheter i Norge. Konfirmanter som bor i utlandet og menigheter i Norge kan registrere seg her. Konfirmanter som bor i Norge som har behov for nettundervisning må forhøre seg med sin lokale menighet.

Laget av: Sjømannskirken | Varighet: | Alder : , | Publisert: 8. september 2015

Kategorier : , , , ,

På sporet av noe ekte

Les merVegard Holm har skrevet en bok som på en konkret og livsnær måte hjelper unge mennesker til å ta gode valg. Utgitt i 2013

Laget av: KRIK - Kristen Idrettskontakt | Varighet: Ikke relevant | Alder : , , | Publisert: 12. august 2015

Kategorier : , , , , ,

Troens ABC

Les merForfatterne Hans Kvalbein, Torleiv Austad,og Lars Østnor har gått sammen for å skrive en bok som skal fungere som en ressurs i trosopplæringsarbeidet. Utgitt i 2011.

Laget av: Menighetsfakultetet | Varighet: Ikke relevant | | Publisert: 11. august 2015

Kategorier :

Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid

Les merSkrevet av Bård Eirik Hallesby Norheim. Utgitt 2008.

Laget av: Menighetsfakultetet | Varighet: Ikke relevant | | Publisert: 11. august 2015

Kategorier : ,

Når jeg så skal ut i verden

Les merDenne boken vil se på formidling av kunnskap og trospraksis overfor barn og unge i kirkens første tid. Utgitt i 2009.

Laget av: Menighetsfakultetet | Varighet: Ikke relevant | | Publisert: 11. august 2015

Kategorier :

Til hele jorden

Les merPå denne CDen blir du med på en vandring gjennom Bibelen.

Laget av: NMS U, Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon | Varighet: Ikke relevant | | Publisert: 7. august 2015

Kategorier :

Grensesprengende. Forkynnelse for ungdom 15-18 år

Les merEn bok om grensesprengende forkynnelse for ungdom mellom 15 og 18 år. Utgitt 2009

Laget av: Misjonshøgskolen | Varighet: Ikke relevant | | Publisert: 6. august 2015

Kategorier : ,

Religion og menneskerettigheter

Les merHvordan forholder unge i videregående skole seg til temafeltet religion og menneskerettigheter?

Laget av: KIFO - Institutt for kirke-, religions- og livssynsforsking | Varighet: Ikke relevant | | Publisert: 5. august 2015

Kategorier : ,

På vandring gjennom livet

Les merFilosofiske samtaler knyttes sammen med religiøse praksiser som korsang og pilegrimsturer.

Trosopplæring – i hvilken kirke?

Les merEt nyttig studiehefte om refleksjon rundt egen virksomhet generelt og trosopplæringsarbeidet spesielt. Utgitt i 2008.

Laget av: KIFO - Stiftelsen kirkeforskning | Varighet: ikke relevant | | Publisert: 15. juli 2015

Kategorier : ,

Fokus Dåp

Les merEt samtalehefte om menighetens dåpsarbeid.
Utgitt 2015.

Laget av: Det teologiske menighetsfakultet | Varighet: | Alder : | Publisert: 14. juli 2015

Kategorier : , ,

Gudsrikeleiken

Les merGudsrikeleiken er et metodisk program for trosopplæring. Dette er et spennende alternativ der barn skal oppdage mer enn å bli undervist.

Laget av: Oversatt og tilrettelagt av NLA Høgskolen | Varighet: | Alder : , | Publisert: 10. juli 2015

Kategorier : , , , , ,

SPRELL LEVENDE

Les merSPRELL LEVENDE er et mangfoldig pedagogisk materiell for søndagsskoler og kristne barnegrupper.

Laget av: Søndagsskolen Norge | Varighet: | Alder : , , | Publisert: 10. juli 2015

Kategorier : , , , , ,

Barneteologi og kirkens ritualer

Les merDenne boken retter seg mot alle i kirken som er involvert i trosopplæring. Hensikten med boken er å bidra til refleksjon om kirkelig praksis knyttet til barn og konfirmanter. Utgitt 2007.

Laget av: Praktisk teologisk seminar | Varighet: | Alder : , , , , , , | Publisert: 9. juli 2015

Kategorier :

Inkludering og tilrettelegging

Les merHer finner du ressurser til trosopplæring for barn og unge med funksjonsnedsettelser og spesielle behov

KonfirmantOnline med ReliQuiz

Les merKonfirmantOnline utruster ungdomsledere med praktiske verktøy og inspirasjon til konfirmantarbeidet. Konfirmantene kan også finne artikler og stoff som er rettet direkte til dem, i tillegg til spillet ReliQuizKonfirmant. Alt er gratis.

Rapport – Hvorfor akkurat Jesus

Les merEn rapport om hvordan kirkens trosopplæringsansatte forholder seg til at kirken både er en samlende folkekirke for alle og representant for ett blant mange livssyns-og tilhørighetsalternativer som konkurrerer om aktive tilhengere.

Laget av: NLA Mediehøgskolen Gimlekollen | Varighet: | Alder : | Publisert: 15. april 2015

Kategorier :

Sunt og sant

Les merSunt og sant er et samtaleopplegg for ungdom om rus og om seksualitet. Det har fokus på etisk refleksjon gjennom kortfilmer, gruppesamtaler og praktiske øvelser.

Laget av: Blå Kors og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep | Varighet: | Alder : , , | Publisert: 8. april 2015

Kategorier : , , ,

Stadig bedre

Les mer”Stadig bedre” er en tenkning og arbeidsmåte for å sikre høy kvalitet i det lokale kirkelige arbeidet. Stadig bedre har hovedfokus på trosopplæring og diakoni, men tenkningen kan brukes av alle som ønsker å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling.

Laget av: KA - Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon | Varighet: Forskjellig | | Publisert: 11. februar 2015

Kategorier : ,

Familieturer

Les merBoken «Familieturen» inneholder 26 turer til alle årstider, og med turer knyttet til kirkelige høytider. Her finner du to opplegg hentet fra boken, påsketuren og fisketuren. Utgitt i 2014

Førsteklasses

Les merÅ begynne på skolen er en viktig begivenhet og overgang som de fleste markerer. Når noe nytt skjer i barnets liv, kan kirka være tilstede ved å invitere barn og foreldre til samlinger. Her finner du ressurser for trosopplæring av forskjellig omfang i forbindelse med skolestart.

Laget av: Kirkerådet i samarbeid med IKO | Varighet: Forskjellig | Alder : , | Publisert: 26. juni 2014

Kategorier : , , , , , ,

Trygge rom

Les merI møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge, er det nødvendig med både varhet og kunnskap. Ressursen inneholder blant annet en sårbarhetsanalyse, hvor man med utgangspunkt i sårbarhet går gjennom trosopplæringens forskjellige faser og behov.

Laget av: Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep | Varighet: | Alder : , , , , , | Publisert: 26. februar 2014

Kategorier : , ,

FBI – Kurs i menneskerettigheter og trosfrihet

Les merDette kurset skal gi ungdommer kunnskap om menneskerettigheter, trosfrihet og hvordan det er å være ung og religiøs i verden i dag.

Dette er Freedom of Belief International (FBI), et viktig og spennende kurs for ungdommer mellom 15 – 18 år. Et kurs hvor man lærer at alle mennesker er født frie og har samme rettigheter uansett hva slags tro man har!

Laget av: Stefanusalliansen | Varighet: | Alder : | Publisert: 15. januar 2014

Kategorier : , , , , ,

Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle

Les merI møte med barn og unge med særlige behov for tilrettelegging - hvordan er ansvarsforholdet mellom kirken og det offentlige? Et hefte som tar for seg konkrete spørsmål om rettigheter, plikter og ansvarsforhold i dette.

Laget av: Kirkerådet & KA | Varighet: | Alder : | Publisert: 17. desember 2013

Kategorier : ,

Utvalgt – fortellinger for ungdom om mennesker i Bibelen

Les merI Utvalgt gjøres bibelske personer aktuelle og levende for ungdommer. Her får du noen smakebiter (inkl lydfil) og opplegg til alle fortellingene.

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn