Ressurser i:

Diakoni

Nådekort for ungdom

Les merTi samtalekort om nåde til bruk i ungdomsgrupper

Laget av: Stavanger bispedømme | Varighet: | Alder : , | Publisert: 20. september 2017

Kategorier : ,

Redde små

Les merRessursside med fokus på å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Laget av: reddesmaa.no | Varighet: | | Publisert: 19. juni 2017

Kategorier : ,

Drømmer som brast

Les merRessurshefte med Josef-fortellinger fra vår egen tid

Laget av: Norges Kristne Råd | Varighet: | Alder : , | Publisert: 7. mars 2017

Kategorier : , , , ,

Konfirmanttime om flyktninger og innvandrere

Les merEn dobbelt/tretimerssamling for konfirmantene hvor møtet med innvandrere og flyktninger er tema.

Laget av: Ansvarlig utgiver: Mellomkirkelig råd, utarbeidet av: Kirkelig dialogsenteret | Varighet: 2-3 timer | Alder : , , | Publisert: 4. april 2016

Kategorier : , , , ,

Tro til handling – et ressurshefte for menigheter som vil sette ung diakoni på agendaen

Les merTro til handling er et ressurshefte fra KFUK-KFUM til menigheter og grupper som ønsker å gjøre diakoni til en integrert del av ungdomsarbeidet. Heftet inneholder en samling økter, andakter, aktiviteter og tips.

Laget av: KFUK-KFUM og Kirkerådet | Varighet: | Alder : , , , | Publisert: 24. november 2015

Kategorier : , , , , , , , ,

Diakoni i trosopplæringen

Les merDette heftet gir et bilde av hvordan diakoni forstås og kommer til uttrykk i organisert trosopplæring i Den norske kirke. Utgitt i 2011.

Laget av: Diakonhjemmet høgskole | Varighet: Ikke relevant | | Publisert: 8. september 2015

Kategorier : , , ,

12’ern

Les merEn opplevelsesrik helg i fastetiden med overnatting!

Freds- og menneskerettighetssøndag

Les merLiturgi og ressurser til freds- og menneskrettighetsgudstjeneste med fokus på barn og unges menneskerettigheter.

Laget av: Den norske kirkes nord/sør-informasjon og Kirkerådet | Varighet: 1-2 timer | Alder : , , , , , | Publisert: 14. november 2014

Kategorier : , , , , , , , ,

Nikolas fra Patara

Les merSamling om St. Nikolas med to voksne fortellere.

Laget av: Vardåsen menighet | Varighet: 2,5 t | Alder : , | Publisert: 21. februar 2014

Kategorier : , , ,

«Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» – sier vi.

Les merRessursmateriell om rasisme, fordommer og fremmedfrykt

Laget av: Ansvarlig utgiver: Mellomkirkelig råd, utarbeidet av: Kirkelig dialogsenteret | Varighet: | Alder : , | Publisert: 11. november 2013

Kategorier : , , , , , , , , , ,

Fotavtrykket

Les merSamlinger med fokus på forbruk og menneskets rolle i et økologisk samspill.

Skaperverkets dag

Les merSkaperverkets dag feires mange steder i landet. Ideer til hvordan man kan bli en mer "grønn kirke", redusere dagens forbruk og be for vår verden.

Laget av: KUI, Kirkens Nødhjelp, Global info, Kirkerådet, Mellomkirkelig råd | Varighet: Varierer | Alder : , , , , | Publisert: 30. juli 2013

Kategorier : , , , , , , ,

Ideer til prekener

Les merIdeer til prekener om verden og skaperverket, nestekjærlighet og korset.

SOS fra sør – opplegg fra klimaaksjonen

Les merFasteaksjonen 2009-2010 "SOS fra sør" handlet om fattige i møte med klimaendringene.

Laget av: Kirkens Nødhjelp | Varighet: 1/2-1 time | Alder : , , | Publisert: 30. juli 2013

Kategorier : , , , , , , , , , , ,

Grønn gruppe-konfirmant

Les merEt konfirmantopplegg med fokus på grønne verdier og relasjoner, sett i lys av den kristne tro. Kristuskransen brukes underveis.

Laget av: Birkeland menighet | Varighet: Varierende | Alder : , | Publisert: 30. juli 2013

Kategorier : , , , , , , , , , , , ,

Hva spiser verden?

Les merFantastiske og sterke bilder av matbord fra 21 land. Kan brukes f.eks. under skaperverkets dag, høsttakkefest eller som deler av et undervisningsopplegg.

Laget av: Ukjent | Varighet: Variert | Alder : , , , | Publisert: 29. juli 2013

Kategorier : , , ,

Temasamlinger for konfirmantundervisning

Les merEnkle undervisningsopplegg med forslag til aktiviteter med tema "Sorg og nytt håp", "Gud som skaper" og "Etikk".

Laget av: Berg menighet | Varighet: 1-2 timer | Alder : , | Publisert: 25. juni 2013

Kategorier : , , , , , ,

Misjonsbrosjyre «Gå! Du har muligheten»

Les merBrosjyre som presenterer misjonsorganisasjonenes tilbud om korttidsopphold i utlandet, internasjonal tjeneste og teamarbeid.

Laget av: Samarbeidsråd for menighet og misjon | Varighet: | Alder : | Publisert: 23. mars 2013

Kategorier : , ,

Konfirmantopplegg om misjon

Les merGi konfirmanter en ny forståelse av hva misjon er!

Laget av: Samarbeidsråd for menighet og misjon | Varighet: 45 min | Alder : | Publisert: 5. mars 2013

Kategorier : , , , , , ,

Barnet i Guds verdensvide kirke – ressurshefte

Les merTips til arbeidet med internasjonale emner og misjon blant 8-12-åringer.

Laget av: Samarbeidsråd for menighet og misjon | Varighet: | Alder : , | Publisert: 5. mars 2013

Kategorier : , , ,

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2017

Les merRessurser for å gjennomføre fasteaksjonen i menigheten.

Laget av: Kirkens Nødhjelp | Varighet: | Alder : , , , | Publisert: 14. februar 2013

Kategorier : , , , , , , ,

Usynlig middagsgjest

Les merMøt barn fra hele verden og inviter dem som "usynlig middagsgjester" i fastetiden!

Laget av: Kirkens Nødhjelp | Varighet: ikke relevant | Alder : , , | Publisert: 8. februar 2013

Kategorier : , , , , ,

Bridgebuilders

Les merEt konfirmant- og tenårings-opplegg om identitet og forsoning.

Laget av: Den Norske Israelsmisjon | Varighet: 2 timer + | Alder : , | Publisert: 14. januar 2013

Kategorier : , , , , ,

Changemakerkonfirmant

Les merEt undervisningsopplegg som fokuserer på tema som solidaritet, diakoni og handling i konfirmasjonstiden, med utgangspunkt i Changemaker sitt arbeid.

Aktiviteter og ressurser – for en rettferdig verden!

Les merAktiviteter og powerpoint-foredrag som belyser tema som klima og miljø, urettferdig fordeling, ulands-gjeld, hiv og aids, menneskeverd og våpenhandel.

Laget av: Changemaker | Varighet: 20 min - 2 timer | Alder : , , | Publisert: 2. januar 2013

Kategorier : , , , , ,

11′ern

Les merBo hjemme leir med tema vennskap, den gylne regel og nestekjærlighet.

Klimakonfirmant

Les merBli med på turer og opplev spennende naturfenomener, fysiske utfordringer og fellesskap gjennom tidebønn og refleksjon.

Laget av: Hemnes kirke | Varighet: Tre turer à 1 døgn, 2 timer og en dagstur | Alder : , | Publisert: 20. desember 2012

Kategorier : , , , , , , , ,

Bo-hjemme-leir

Les merEn to dagers leir for syv, åtte og niåringer, med fokus på internasjonal diakoni og hvor vi leker cowboy og indianere. Gjennom temaet «Se det flotte i alle» blir vi blant annet kjent med bibellfortellingen om Sakkeus, og en mann på besøk fra Peru.

Veier til fred

Les merBibelstudieopplegg om rettferdig fred i Bibelen, kirken og verden.

Laget av: Den norske kirkes nord/sør informasjon, KFUK-KFUM Global og Norges Kristne Råd | Varighet: Hefte på 36 sider | Alder : | Publisert: 18. desember 2012

Kategorier : , , , , ,

Positiv. Stempling, seksualitet, hiv & aids

Les merPositiv-heftet er et informasjons- og bibelrelatert samtaleopplegg for ungdom og voksne om etiske spørsmål knyttet til hiv/aids, seksualitet, stigmatisering og global rettferd.

Laget av: Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) | Varighet: Hefte på 100 sider | Alder : , | Publisert: 29. november 2012

Kategorier : , , , , , , , ,

Hva kan vi gjøre for barna?

Les merRessurshefte om hvordan møte barn og unge som har opplevd overgrep.

Laget av: Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep | Varighet: Hefte på 68 sider | | Publisert: 26. november 2012

Kategorier : , , , ,

«Vær beredt.» Samlinger om skapelsen, ressursforvaltning og forbruk.

Les merBli med ut i naturen og lær om skapelsen, ressursforvaltning og forbruk.

Laget av: Hinna menighet | Varighet: 4 samlinger, totalt 10 timer | Alder : | Publisert: 1. november 2012

Kategorier : , , , , , , , ,

«Fra ord til handling.» Religionsdialog for ungdom.

Les merHvordan gi ungdom økt bevissthet om egen tro og trygghet i møte med andres?

Fra ord til handling er et undervisningsopplegg om religionsdialog for ungdom i aldersgruppen 15-18.

Laget av: Kirkens Nødhjelp | Varighet: 3 samlinger, hver på ca. 2 timer | Alder : , | Publisert: 1. november 2012

Kategorier : , , , , , , ,

Samlinger om skapelsen

Les merJorda vår!
To samlinger om skapelsen for fireåringer.

Laget av: Trysil kirke | Varighet: Noen timer | Alder : | Publisert: 26. oktober 2012

Kategorier : , , ,

Agent for rettferdighet

Les merSamlinger med fokus på skaperverk, bærekraft og internasjonal solidaritet i fastetiden.

Laget av: Kirkens Nødhjelp og IKO | Varighet: En til tre samlinger | Alder : | Publisert: 15. oktober 2012

Kategorier : , , , , , , , , , ,

Global konfirmant

Les merGlobal Konfirmant er et undervisningsopplegg tilpasset konfirmanter som fokuserer på problemstillinger rundt miljø, forbruk og rettferd. Menigheter i Den norske kirke kan bruke dette opplegget som en del av sitt helhetlige undervisningstilbud.

Dialog og livsmestringsprosjekt

Les mer"Dialog og livsmestring" er tittelen på et trosopplæringsprosjekt som går over tre år. I denne tiden arrangeres det enkeltstående arrangement knyttet opp mot et livsmestringstema. Prosjektet avsluttes med en «myndighetsmarkering», som markerer overgangen mellom barn og voksen.

T8. Gud skapar – vi lagar

Les merBli med på en opplevelserik dag med fint fellesskap. Vi har spennende aktiviteter som handler om skaperverket og menneskenes rolle som forbrukere og forvaltere.

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn