Ressurser i:

De store spørsmålene

Hvorfor konfirmasjon

Les merHvorfor velge konfirmasjon; litt om konfirmanttidens historie, teologi og pedagogikk; dåp av konfirmanter.

Laget av: Arbeidsgruppe nedsatt av Kirkerådet | Varighet: | Alder : , | Publisert: 11. juli 2017

Kategorier : , ,

Hvordan konfirmasjon

Les merSamling av forslag til undervisningopplegg og temasamlinger i konfirmanttiden.

Laget av: Arbeidsgruppe nedsatt av Kirkerådet | Varighet: | Alder : , | Publisert: 11. juli 2017

Kategorier : , , , ,

Samarbeid med hjem og familie

Les merForeldremøter/kurs med tema som for eksempel konfirmasjon, ungdomsspørsmål og foreldrerolle, samlivstemaer, tro og identitet, etiske temaer. Medarbeiderskap i tilknytning til planlegging og gjennomføring av tiltak i konfirmasjonstiden.

Laget av: Arbeidsgruppe nedsatt av Kirkerådet | Varighet: | Alder : | Publisert: 11. juli 2017

Kategorier :

Forestillinger om nåde

Les merScenekunst og trosopplæring.

Laget av: Forskjellige | Varighet: | Alder : , , , , | Publisert: 7. mars 2017

Kategorier : , , ,

Velg selv

Les merFilm med flere samtaleopplegg som skal skape refleksjon rundt rus- og seksualitet, og gjennom det bidra til å forebygge rusbruk og seksuelle overgrep.

Laget av: Blå Kors og Kirkens ressurssenter m.fl | Varighet: | Alder : | Publisert: 29. november 2016

Kategorier : , , , , , , ,

Litt av en jobb i kirken!

Les merLitt av en jobb er en dokumentarserie som er laget av og vises på NRK Super. Her får barn prøve seg i ulike jobber. To av episodene kan være relevant å vise i trosopplæringen. Her får barna prøves seg som prest og, som steinhogger i Nidarosdomen.

Laget av: NRK Super | Varighet: 2 x 15 min | Alder : , | Publisert: 18. november 2015

Kategorier : , , , ,

Filmrommet

Les merFilmtjeneste med over 2100 filmer og pedagogiske opplegg

Laget av: Norgesfilm AS | Varighet: Ikke relevant | Alder : , , , , , , , | Publisert: 17. november 2015

Kategorier : , , , , , , , ,

På sporet

Les merPå sporet er en vandring i troen og i livet på vei til å bli myndig. I På sporet vil unge få en erfaring av å være på vandring i naturen og i de store spørsmålene i livet. Gjennom refleksjon og samtale om verdier, valg, tros- og livshistorie, er man sammen på sporet av en tro for livet.

Gud – mer enn feelgood?

Les merDenne boken diskuterer livets store spørsmål i lys av fornuft og vitenskap, og det på en måte som viser at dette ikke står i motsetning til kristen tro.

Laget av: Atle Ottesen Søvik & Bjørn Are Davidsen | Varighet: | | Publisert: 21. oktober 2015

Kategorier : ,

Loved

Les merLOVED er Acta sitt trosopplæringskonsept som retter seg mot ungdom i alderen 14-18 år.

Roadservice

Les merRoadservice er et team av unge mennesker som reiser land og strand og formidler tro gjennom skreddersydd undervisning, aktiviteter og konsert.

På sporet av noe ekte

Les merVegard Holm har skrevet en bok som på en konkret og livsnær måte hjelper unge mennesker til å ta gode valg. Utgitt i 2013

Laget av: KRIK - Kristen Idrettskontakt | Varighet: Ikke relevant | Alder : , , | Publisert: 12. august 2015

Kategorier : , , , , ,

På vandring gjennom livet

Les merFilosofiske samtaler knyttes sammen med religiøse praksiser som korsang og pilegrimsturer.

Å bære det tunge

Les merVed hjelp av lidelseshistorien og uteaktivitet kan konfirmantene reflektere over hvilke byrder en bærer på, og hvem som kan hjelpe å bære.

VERDILINJE OND – IKKE OND

Les merEt undervisningsopplegg der ungdom får mulighet til å reflektere over det onde og menneskers vilje.

Laget av: Konfirmandcenter.dk | Varighet: | Alder : , , | Publisert: 27. mai 2015

Kategorier : , , ,

Død, sorg og oppstandelse

Les merUndervisningsopplegg for barn og unge om døden, sorgen, og oppstandelsen.

Pilegrimsvandring for konfirmanter

Les merPilegrimsvandringer som kan gjøres på 1-2 konfirmanttimer. Ypperlig hvis man vil ha konfirmanttimer ute i friluft uten å måtte kreve mye fysisk aktivitet fra konfirmantene. Man ber sammen, leser bibeltekster og reflekterer over ting som skapelse, livet og døden sammen og alene.

Laget av: konfirmandcenter.dk og Lunner og Grua/Harestua menigheter | Varighet: 1,5 timer | Alder : , | Publisert: 27. mars 2015

Kategorier : , , , , , , ,

Utvalgt – fortellinger for ungdom om mennesker i Bibelen

Les merI Utvalgt gjøres bibelske personer aktuelle og levende for ungdommer. Her får du noen smakebiter (inkl lydfil) og opplegg til alle fortellingene.

«Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» – sier vi.

Les merRessursmateriell om rasisme, fordommer og fremmedfrykt

Laget av: Ansvarlig utgiver: Mellomkirkelig råd, utarbeidet av: Kirkelig dialogsenteret | Varighet: | Alder : , | Publisert: 11. november 2013

Kategorier : , , , , , , , , , ,

Konfirmantopplegg om dåpen

Les merKonfirmantopplegg om dåpen. Opplegget tar i bruk mange ulike metoder for at konfirmantene skal forstå hva dåpen er og hva det betyr for dem.Laget av: Konfirmantonline.no | Varighet: 2-3 timer | Alder : , | Publisert: 11. oktober 2013

Kategorier : , , , , , ,

Grenser som skaper

Les merPraktiske øvelser som lar ungdommene bli kjent med grensene sine og lar dem utvikle varhet for andres grenser på forskjellige felt.

Laget av: Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep | Varighet: 14 enkeltøvelser: fra 30 min opp mot 2 timer | Alder : , , | Publisert: 10. oktober 2013

Kategorier : , , , , , , ,

Er vi på nett?

Les merHvordan kommunisere og takle utfordringer i hjemmet i ungdomstiden?
Et gruppe-samtaleopplegg for konfirmanter og deres foreldre/foresatte!

Laget av: Kirkens familievern | Varighet: 1 ettermiddag/kveld | Alder : , , | Publisert: 6. september 2013

Kategorier : , , , ,

Trosopplæring som filosofisk samtale

Les merStimuler barn og unges undring og refleksjonsevne gjennom filosofisk samtale!

Laget av: Barne- og ungdomsfilosofene (BUF) og Ung Kirkesang | Varighet: | Alder : , , | Publisert: 10. mai 2013

Kategorier : , ,

Konfirmantopplegg om misjon

Les merGi konfirmanter en ny forståelse av hva misjon er!

Laget av: Samarbeidsråd for menighet og misjon | Varighet: 45 min | Alder : | Publisert: 5. mars 2013

Kategorier : , , , , , ,

Bridgebuilders

Les merEt konfirmant- og tenårings-opplegg om identitet og forsoning.

Laget av: Den Norske Israelsmisjon | Varighet: 2 timer + | Alder : , | Publisert: 14. januar 2013

Kategorier : , , , , ,

Ungdom og nyåndeligheten

Les merMange unge bærer med seg nyåndelige impulser, ved siden av sin kristne tro. En samling for å bevisstgjøre ungdom på de erfaringer de har ift dette og opplevelser de har ift Kirka, og gi dem veiledning på deres åndelige søken.

Laget av: Areopagos | Varighet: 1 time | Alder : | Publisert: 14. januar 2013

Kategorier : , , , , ,

Barnegudstjeneste. «Lik et tre» – om å stole på Gud

Les merBarnegudstjeneste for ett til treåringer, om å stole på Gud, slik treet strekker røttene mot vannet.

Laget av: Stovner samarbeidsenhet | Varighet: ca 45 min | Alder : , | Publisert: 12. desember 2012

Kategorier : , , , , , , , ,

Positiv. Stempling, seksualitet, hiv & aids

Les merPositiv-heftet er et informasjons- og bibelrelatert samtaleopplegg for ungdom og voksne om etiske spørsmål knyttet til hiv/aids, seksualitet, stigmatisering og global rettferd.

Laget av: Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) | Varighet: Hefte på 100 sider | Alder : , | Publisert: 29. november 2012

Kategorier : , , , , , , , ,

«Vær beredt.» Samlinger om skapelsen, ressursforvaltning og forbruk.

Les merBli med ut i naturen og lær om skapelsen, ressursforvaltning og forbruk.

Laget av: Hinna menighet | Varighet: 4 samlinger, totalt 10 timer | Alder : | Publisert: 1. november 2012

Kategorier : , , , , , , , ,

«Fra ord til handling.» Religionsdialog for ungdom.

Les merHvordan gi ungdom økt bevissthet om egen tro og trygghet i møte med andres?

Fra ord til handling er et undervisningsopplegg om religionsdialog for ungdom i aldersgruppen 15-18.

Laget av: Kirkens Nødhjelp | Varighet: 3 samlinger, hver på ca. 2 timer | Alder : , | Publisert: 1. november 2012

Kategorier : , , , , , , ,

Samling for toåringer. «Å bli funnet – det er en som leter»

Les merDette er en samling for toåringer, med fortellingen om den bortkomne sauen og den gode gjeteren. Samlingen byr på sanger og fortelling, lek og sansevandring i kirkerommet.

Laget av: Bodin menighet | Varighet: To timer | Alder : | Publisert: 26. oktober 2012

Kategorier : , , , , , ,

Skattejakt og dukketeater i kirken

Les merBli med på skattejakt i kirken!
Underveis blir det dukketeater og historien om Jesus som stiller stormen.

Laget av: Elverøy, Tromsø, Grønnåsen menigheter | Varighet: Noen timer | Alder : | Publisert: 16. oktober 2012

Kategorier : , , , , , ,

VIDERE – gruppesamlinger for fjorårskonfirmanter

Les merVidere er et opplegg til gruppesamlinger hvor unge etter konfirmasjonstiden får mulighet til å fordype seg i tema de er opptatt av. Dette kan være broen over til ulike ledertreningsopplegg. Gjennom aktiviteter og oppgaver utforskes spørsmål om identitet og tro.

Samling om bønn «Vår Far»

Les merTema er "Vår Far", og barna blir kjent med bønnen gjennom pedagogiske virkemidler og samtale.

Laget av: Stovner samarbeidsenhet | Varighet: ca 1 time | Alder : , | Publisert: 12. oktober 2012

Kategorier : , , , , , , ,

Dialog og livsmestringsprosjekt

Les mer"Dialog og livsmestring" er tittelen på et trosopplæringsprosjekt som går over tre år. I denne tiden arrangeres det enkeltstående arrangement knyttet opp mot et livsmestringstema. Prosjektet avsluttes med en «myndighetsmarkering», som markerer overgangen mellom barn og voksen.

Andakter for ungdom

Les merAndakter for ungdom som tar opp aktuelle tema og utfordrende spørsmål.

Laget av: Grorud samarbeidsenhet | Varighet: ca 20 minutter per andakt | Alder : , | Publisert: 10. oktober 2012

Kategorier : , , , , , , , , , , ,

Allehelgensvandring

Les merVandring i kirkerommet med Kristuskransen som utgangspunkt.

Laget av: Elverum kirke | Varighet: 3 timer | Alder : | Publisert: 10. oktober 2012

Kategorier : , , , , ,

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn