«Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» – sier vi.

Laget av: Ansvarlig utgiver: Mellomkirkelig råd, utarbeidet av: Kirkelig dialogsenteret | Varighet: | Alder : , | Publisert: 11. november 2013

Kategorier : , , , , , , , , , ,

Ressursmateriell om rasisme, fordommer og fremmedfrykt

Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Her finner du ressursmateriell om rasisme, fordommer og fremmedfrykt – og om tro, identitet, kontraster, historie og ansvar.

Gjennom ulike verksted (øvelser og bibelstudier) tematiseres identitet og frykt, hat og vold, og veier som fører ut av det destruktive. Materiellet tar utgangspunkt i tre historiske og aktuelle grupper som er og har vært utsatt for diskriminering og forfølgelse: jøder, muslimer og rom og romanifolk (sigøynere og tatere). Kirken har dessverre en lang historie for å kontrastere andre negativt i forsøket på å bekrefte seg selv. Dette gjelder særlig i møte med disse gruppene. Røttene går tilbake til bibeltekster og helt frem til dagens skjellsordbruk blant ungdommer.

Kan vi møte det som oppleves som fremmed eller ukjent uten å sette det opp som negativ kontrast til vårt eget? Kan vi gjøre noe sammen på tvers av tro og identitet? Materiellet peker på noen muligheter og gir ansvaret til ungdommene selv.

Dette opplegget kom ut som en egen nettside i desember 2015; siervi.no

«Homo-hore-jøde-terrorist-svarting» – sier vi. (pdf)

 

Heftet kan også bestilles her;

http://www.kirken.no/?event=showbutikk&katid=-3

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn