Gudstjeneste: «Salige er de som skaper fred»

Laget av: ACTA | Varighet: Ca. 1 time | Alder : , | Publisert: 14. juni 2013

Kategorier : , , , , , , ,

En fin familiegudstjeneste, med spesielt fokus mot aldersgruppen 6-10 år. Med historien om Martin av Tours.

"Martin av Tours", illustrasjonsfoto

En gudstjeneste med liturgi, sanger og fortellingen om St. Martin av Tours. Han var en soldat, som etter hvert tok konsekvensene av Jesu ord: «Salige er de som skaper fred».

Power-point-presentasjonen inkluderer fortellingen om Martin og instruksjoner for bønnevandringen. Et enkelt-vers fra Koranen benyttes også i prekenen, bruk det etter som det passer inn i settingen.

Gudstjenesten er utviklet av ACTA, som du kan lese mer om her.

Relaterte ressurser