Gud – mer enn feelgood?

Laget av: Atle Ottesen Søvik & Bjørn Are Davidsen | Varighet: | | Publisert: 21. oktober 2015

Kategorier : ,

Denne boken diskuterer livets store spørsmål i lys av fornuft og vitenskap, og det på en måte som viser at dette ikke står i motsetning til kristen tro.

Boken Gud – mer enn feelgood? handler om argumenter for og mot Guds eksistens. I hvert kapittel blir det presentert et argument. Målgruppen for denne boken er unge voksne. For at det skal være enklere å ta disse temaene opp i konfirmanttimer, ungdomsklubber og andre ungdomssamlinger er det er laget en kort videoforelesning og en powerpointpresentasjon til hvert kapittel.

Boken kan bestilles fra forlaget her

Det er laget små filmer som passer til de ulike kapitlene i boka. Disse finner du her:

https://www.youtube.com/channel/UCRvCCReYSLSORQfux2MR1fQ

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn