Grønn gruppe-konfirmant

Laget av: Birkeland menighet | Varighet: Varierende | Alder : , | Publisert: 30. juli 2013

Kategorier : , , , , , , , , , , , ,

Et konfirmantopplegg med fokus på grønne verdier og relasjoner, sett i lys av den kristne tro. Kristuskransen brukes underveis.

Illustrasjonsbilde

Ressursen fungerer som en semesterplan med en del stikkord og tematiske forslag til enkeltsamlingene. Samlingene er ikke fiks ferdige, og kan utarbeides videre av deg ut fra tematikken som gis. Det er lagt opp til at Kristuskransen brukes i enkeltsamlingene, slik at gudstro, økologi, relasjoner, aktuelle temaer knyttet til det å være menneske, og min plass i verden flettes sammen på en naturlig måte.

Et mulig forslag til en lek i undervisningen er «Øko-bingo» og ligger som vedlegg. Leken kan f.eks. brukes i første bli-kjent samling, eller på annen måte om du ønsker det.

Til opplegget kan man bruke to bøker: Global konfirmant av KFUK-KFUM og en liten bok om kristuskransen, «Skatten og perlene», av Egon Askvik. Men det er også mulig å gjennomføre opplegget uten dette, og gjøre det til sitt eget.

Relaterte ressurser