Grenser som skaper

Laget av: Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep | Varighet: 14 enkeltøvelser: fra 30 min opp mot 2 timer | Alder : , , | Publisert: 10. oktober 2013

Kategorier : , , , , , , ,

Praktiske øvelser som lar ungdommene bli kjent med grensene sine og lar dem utvikle varhet for andres grenser på forskjellige felt.

Foto: Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke

Her finner du flere praktiske øvelser om grensesetting og varhet for andres grenser, samt bevissthet om egne verdier og utvikling av egen dømmekraft (bl.a. ift mobbing, kjønnstematikk og samspill mellom gutter og jenter, seksualitet, leder-atferd, overgrep etc). Øvelsene kan bli utgangspunkt for samtale over temaene. Målet er at unge ledere skal få hjelp til både å forholde seg til og forstå sine egne erfaringer.

Siden temaene er sårbare, er det viktig at du har satt deg godt inn i stoffet før du gjennomfører en øvelse. Øv deg gjerne på øvelsene sammen med en voksen, før du gjennomfører det med ungdommene. Man bør minst være to ledere som leder øvelsene sammen.

Øvelsene er lagt opp til bruk sammen med konfirmanter og unge ledere, og inkluderer alt fra «Vote-with-your-feet» til undervisning og samtalebaserte, etiske case. Den enkelte øvelse kan brukes inn i et opplegg som passer. Les mer om opplegget.

Dette er metodemateriellet fra boken Grenser som skaper, utgitt av Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og IKO.

Relaterte ressurser