Førsteklasses

Laget av: Kirkerådet i samarbeid med IKO | Varighet: Forskjellig | Alder : , | Publisert: 26. juni 2014

Kategorier : , , , , , ,

Å begynne på skolen er en viktig begivenhet og overgang som de fleste markerer. Når noe nytt skjer i barnets liv, kan kirka være tilstede ved å invitere barn og foreldre til samlinger. Her finner du ressurser for trosopplæring av forskjellig omfang i forbindelse med skolestart.

Hva er viktig å tenke på for å skape god trosopplæring for seksåringer? Under «tips og refleksjoner» finner du verdifulle pedagogiske og praktiske innspill til dette.

De tre neste fanene inneholder tips og ressurser til opplegg av forskjellig omfang. «Mini» er en skolestartsgudstjeneste uten tilhørende samlinger. Gudstjenesten inneholder blant annet bønnevandring. «Midi» er 2-3 samlinger med skolestartsgudstjeneste. «Maxi» er flere samlinger over et lengre tidsrom.

Under «ressurser» finner du relevant utdelingsmateriell, metodikk og sangforslag. Her finnes også kommunikasjonsmateriell som logoen og invitasjoner du kan bruke i din menighet.

Sakkeus i treet, Bjugn menighet, bilde: Vidar Schanke

(Sakkeus i treet, Bjugn menighet, bilde: Vidar Schanke)

Kontakt: silke.pahlke@kirken.no

Å være skolestarter Glede, uro, humor, lopper i blodet, selvstendig, størst, minst, følelser, omsorg, venner. Når barn begynner på skolen endres statusen deres. De går fra å være størst til å bli minst, og fra en identitet som barnehagebarn til skolebarn. Kirken kan bidra til å sette endring, avskjed og møte med det nye inn i en større sammenheng der Gud er med. Hvordan er skolestarterne og hva kan kjennetegne trosopplæring som passer for dem?

Å være skolestarter

Å gi rom for barnet Noe av den viktige innsikten fra barneteologi og pedagogikk de siste årene innebærer at trosopplæring ikke bør sees som å overføre ferdigdefinert kunnskap til barn i trosopplæringen. Barn er subjekter, fullverdige mennesker og troende, som bør bli sett og hørt, få bidra og medvirke både praktisk og i samtale og andre uttrykksformer. Hva betyr det for trosopplæring for skolestartere?

Å gi rom for barnet

Foreldre og faddere Foreldrene er også viktige i trosopplæring ved skolestart. Foreldre og barn kan ha ulike opplevelser av og følelser for skolestart, og foreldre kan involveres og ta del i opplegget på forskjellige måter. Og hvordan kan man involvere faddere?

Foreldre og faddere

Tips fra skolehverdagen Anledning for å invitere barna til kirken er skolestart. Derfor kan det være spennende for barna å knytte noen av aktivitetene til skolens form.

Tips fra skolehverdagen

 

Førsteklassesgudstjeneste. Omfang 1-3 timer

Her finner du ideer til og eksempler på skolestartgudstjenester.

 

Førsteklassesgudstjeneste

Preken 4 Mos 22-24 (fra Haugerud kirke)

Preken Mark 10,46-52 (fra Heggen kirke)

Klippeorginal blader

Velsign vårt bord m/korstegning (fra «Alle gode ting», Skrifthuset. Publisert med tillatelse.)

I Midi finner du ressurser med ideer og god metodikk til samlinger i vårsemesteret i forkant av skolestart.

 

Førsteklasses Midi 1

Opplegg på tre samlinger etter en idé fra Kråkerøy menighet.

 

Førsteklasses Midi 2

En samling på 3 timer og gudstjeneste, etter en idé fra Bjugn menighet.

 

Når venner blir uvenner

Fra lederhefte til «Tre i et tre», IKO. Ressurs til Førsteklasses Midi 1. Publisert med tillatelse.

Utvikla med støtte frå «Størst av alt», Trosopplæringsreformen i Den norske kirke.

OPPLEGG MED DÅPSSKOLE OVER TID

Stort er troens mysterium av Ingebjørg Vik Laugaland.

Denne boken kan brukes som et verktøy som kan formidle mysteriet, evangeliet og fortellingene om Jesus Kristus til seksåringer på dåpsskole. Det er lagt opp til at man kan ha ni forskjellige samlinger. Hver samling er godt beskrevet med to kolonner: Dette gjør du og Dette sier du. Boken gjør det enkelt for alle å arrangere dåpsskole i sin menighet.

INNHALD:

1 SKAPINGA Guds ord gjer at noko skjer

2 DEN HEILAGE DÅPEN Jesus seier om seg sjølv: Eg er lyset i verda

3 BARTIMEUS Jesus er han som alltid høyrer

4 DEN GODE GJETAREN Jesus seier om seg sjølv: Eg er den gode gjetaren

5 SAKKEUS Jesus er han som alltid ser

6 PÅSKE Jesus seier om seg sjølv: Eg er vegen, sanninga og livet

7 PÅSKE- NATTVERD Jesus seier om seg sjølv: Eg er livsens brød

8 GUDSTENSTE Gud gir – me gir

9 SONEN SOM KOM HEIM Gud er som faren som alltid ventar

Ressurser og materiell (Udelingsmateriell, ressurser/metodikk og sangforslag)

For å lage invitasjoner gå til trykksak.kirken.no.

Eksempel på evaluringsskjema fra Kirkene i Nittedal. Barna kan tegne smilefjes og surefjes til de ulike aktivitetene.

Logo:

Logo til "Førsteklasses"

Logo til «Førsteklasses»

Last ned logo i Pdf-format

Last ned logo i JPG-format

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn