Flyktningsituasjonen i trosopplæringen

Laget av: Forskjellige | Varighet: | Alder : , , , | Publisert: 7. oktober 2015

Kategorier : , , , ,

Barn er like mye opptatt av flyktningsituasjonen som voksne. Her er det samlet ressurser og tips til hvordan temaet kan tas opp med barn og ungdom.

Foto: Kirkens Nødhjelp

TEMA: FLYKTNINGER

Nedenfor har vi samlet ressurser om og tips til temaet flyktning og det å være på flukt.

«Exodus» og «En flyktning – min neste?» og «Fiendekjærlighet» er undervisningsopplegg for ungdom.

Du finner mye informasjon om kirkens arbeid med flyktningsituasjonen på Kirkeaktuelt og på Kirkebakken.

Du kan også kontakte diakonirådgiveren på bispedømmekontoret ditt.

HUSK at man kan søke om økonomisk tilskudd for kurs og studiegrupper for ungdom (fra 14 år) og voksne hos K-stud.

Konfirmanttime om flyktninger og innvandrere. En dobbelt/tretimerssamling for konfirmantene hvor møtet med innvandrere og flyktninger er tema. 

KFUK-KFUMs Tro til handling er KFUK-KFUMs ressurshefte til menigheter og grupper som ønsker å gjøre diakoni til en integrert del av ungdomsarbeidet. Heftet inneholder en samling økter, andakter, aktiviteter og tips. Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke

Trotilhandling-forsidelite

 

Akim løper. Utgitt i 2015. Akim må flykte når krigen når landsbyen han bor i. Han kommer bort fra familien sin. Ved at boka forteller ett barns historie gjennom nøkterne tekster og varsomme, men realistiske bilder, forstår leseren litt mer av den virkeligheten mange mennesker i verden lever i. Historien representerer derfor de tusener av barn og voksne som må flykte fra krig og vold.

1akim-loper

 

Reddbarna: snakk med barna enkle tips om hvordan man kan snakke med barn om flyktningkrisen. Her finner du også tips til basar med blant annet oppskrifter og ABC i innsamling.
RS105379_AnnaPantelia039
Foto: Redd Barna/Anna Pantelia

 

Kirkens Nødhjelp har mange forslag til hvordan enkeltpersoner eller menigheter kan gjøre en forskjell for menneskene på flukt. Man kan starte en egen innsamling, lage en konsert, skape engasjement på arbeidsplassen, pluss flere tips til hvordan barn kan bidra, ved å for eksempel pante flasker, arrangere loppemarked eller selge kake og saft.2400x1260jente-thumb

 

Moses og utferden av Egypt: Målgruppe: Forskole og barneskolebarn. Opplegget har fokus på temaet «Den store reisen». Hva trenger mennesker på en stor reise og hvordan er det å komme frem? Kan brukes som helhet eller enkeltvis eller over flere samlinger. Kan vinkles til temaet flyktning og tas som utgangspunkt for samtale.
illustrasjonsbilde7

 

NRK Supers spesialsending om flyktninger, og en minidokumentar om en flyktningleir i Jordan. Kan brukes som utgangspunkt for en samtale.
jordan nrk doku

 

Sier vi «Jøde», «svarting» og «homse» brukes som skjellsord i dag. Det er ikke et nytt fenomen. Materiellet peker på vårt særlige ansvar som kirke til å motarbeide fordommer og hat mot jøder, muslimer og rom, og gir konkrete redskaper for å gjøre dette blant konfirmanter og ungdomsgrupper i menighetene. Laget av Dialogsenter.
sier-vi-250x237

 

Veier til fred: Et bibelstudieopplegg for ungdom og voksne om rettferdig fred i Bibelen, kirken og verden. Se spesielt s. 33 ff.: Joh 4,4-26 Jesus og den samaritanske kvinnen.
forside_veiertilfred1-250x353

 

KIA Ung –  Kristen Interkulturelt Arbeid – ungdomsorganisasjon jobber for å skape kontakt på tvers av kulturer og utfordrer menigheter til å bli mer flerkulturelle. De kan stille med et foredragsteam som tar imot forespørsler fra menigheter og andre grupper om å holde foredrag for voksne, barn og unge om de gledene og utfordringene KIA ung møter som en interkulturell organisasjon og om ønskelige tema innenfor innvandring og inkludering som kan bedre ruste menigheter til å hjelpe og til å invitere flytninger og innvandrere inn til kirken.

 

Det store gjestebudet – Et konfirmantopplegg med fokus på dialog med blant annet tema flukt og fordommer. Målet er å gi ungdom fra forskjellige land og miljøer muligheten til å møtes, og å skape forståelse og gode holdninger på tvers av kulturer. Bevisstgjøre på tro i møte med mennesker i nærmiljøet og bli bedre på integrering i menigheter. Laget av KIA – Kristent Interkulturelt arbeid.
39-KIA-alternativ-1-men-lav-oppløsning-250x354

 

Undervisningsopplegg EXODUS

Målgruppe: Ungdom

Mål:

 • Å speile nåtiden med Exodusfortellingen
 • Å forstå at fortellingene i Bibelen er eksistensielle
 • Å forholde seg til en virkelighet om å måtte forlate alt og flykte

Forløp:

 • Vis et aktuelt bilde av mange mennesker på flukt – klikk her
 • Vis evt. et bilde fra en Bibel-bildebok, hvor det samme er utrykt – klikk her – eller bilde fra den nye Exodusfilmen – klikk her. Vis bildene av hva Iqbal, en 17-åring fra Afghanistan tok med seg da han måtte flykte – klikk her. Les eller gjenfortell Exodus fortellingen
 • I mindre grupper skal ungdommene nå løse oppgaven: På grunn av uroligheter i ditt land er du nødt til at vurdere en flukt. Da kan du bare ha med deg en liten ryggsekk. Nå skal hver av ungdommene bestemme seg for 5 nødvendige eller viktige ting, de ikke kan unnvære og derfor skal ta med på deres flukt.

Snakk i plenum om hva det i virkeligheten betyr hvis man må forlate hus og hjem.

Forberedelse:

 • Skriv ut oppgavene
 • Vis bildene på PowerPoint

Varighet:

30min.

Utskriftsvennlig versjon får du her.

Dette opplegget er utarbeidet av Konfirmandcenter.dk (med vennlig tillatelse).

 

Undervisningsopplegg EN FLYKNING – MIN NESTE?

Målgruppe: Ungdom

Mål:

 • Å forholde seg til den aktuelle flyktningsituasjonen
 • Å reflektere over det kristne nestebegrepet

Forløp:

 • Vis filmen fra Redd Barna – se nederst. Vær oppmerksom på at filmen er preget av sterke scener. Se gjennom den før du viser den til ungdommer (de bør være over 15år). Les eller gjenfortell om Jesu flukt til Egypt: Matt. 2,13-15.
 • For å vurdere spørsmålet «Hvem er min neste?» lages det en øvelse, som bygger rundt en strek på gulvet. Lag en usynlig strek fra den ene enden av lokalet til den andre. I den ene enden legges et stykke papir, der det står «Min neste», i den andre enden av streken legges et stykke papir, hvor det står «Ikke min neste». Lederen nevner nå noen forskjellige «personer», og ungdommene stiller seg det sted på linjen, som svarer til i hvor høy grad, de hver synes at de enkelte personer er en neste, og at de har ansvar for å hjelpe. Sørg for en dialog underveis. Forslag til personer som de kan ta stilling til (finn gjerne på andre selv):Mine søsken
  En som prøver å fikse bilen sin i veikanten
  Naboen min, som ikke klarer å betale alle regningene sine
  En jente fra andre klasse som blir mobbet på skolen
  En gammel dame som ikke klarer å bære posene sine hjem fra Kiwi
  En blind mann som skal over veien
  En ung kvinne som har blitt frastjålet vesken sin
  En mann fra det lokale asylmottaket som trenger å øve på norsken sin
  En hjemløs på gaten som er sulten
  En flyktning som har fått avslag på asyl i Norge, og som gjerne vil skjules i et par dager i kjelleren din, fordi han risikerer å bli drept når han vender tilbake til hjemlandet sitt
  Folk som må flykte på grunn av klimaendringer som vi er med på lage
 • Les eller gjenfortell lignelsen om den barmhjertige samaritan Luk. 10,25-37. Her kan dere skifte fokus, så spørsmålet ikke er «Hvem er min neste?», men i stedet blir «Hvem er den neste for meg, når jeg har bruk for hjelp?» Snakk om, at godhet finnes i verden, og at hjelp noen ganger kommer fra uventet kant. La ungdommene fortelle om om de selv har opplevet å bli hjulpet av en de ikke regnet med
 • La nå ungdommene leke med tanken, at det var dem, som var jenta i filmen. Hvem kunne de forestille seg, ville være neste for dem i den situasjonen? La forslagene komme opp på tavlen.

Forberedelse:

 • Sørg for å ha internettforbindelse, for å vise filmen.
 • Print ut to ark, der det står «Min neste» på det ene og «Ikke min neste» på det andre.

Varighet:
Ca 30 min

Her får du utskriftsvennlig versjon.

Opplegget er utarbeidet av Konfirmandcenter.dk (med vennlig tillatelse).

Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke

FLYKTNINGEGUDSTJENESTE

KIA – Kristent interkulturelt arbeid har laget ressurser man kan bruke om en vil lage en gudstjeneste med tema flyktninger.

Her finner du forslag til prekentekst og lesetekst.

Her finner du forslag til gjennomføring av gudstjeneste ved flyktningesøndag.

Her finner du forslag til tekstgjennomgåelse.

 

 

 

FIENDEKJÆRLIGHET

Mål:

 • Å lese og snakke om fiendekjærlighet
 • Å forholde seg til radikaliteten i evangeliet.

Forløp:

Konfirmantene inndeles i grupper med fire i hver. Hver person i gruppen fordeler disse fire rollene mellom seg: Oppleser, referent, overskriftsmester og sammenhengsmester.

Person 1: Oppleser teksten (første avsnitt). Se teksten nedenfor.
Person 2: Gir et referat av det viktigste innholdet.
Person 3: Finner en dekkende overskrift, som skrives på en Post-it lapp.
Person 4: Setter lappen opp på et passende sted.

Heretter roterer rollene med klokken, og neste avsnitt leses. Avslutningsvis kan man snakke sammen i plenum.

Forberedelse:

Kopier og klipp ut tekstene.

Varighet:

30 min.

Teksten:

 • Luk 6:27 Men den til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, 28 velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere.
 • Luk 6:29 Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. 30 Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. 31 Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem.
 • Luk 6:32 At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. 33 Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne.
 • Luk 6: 41 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 42 Hvordan kan du si til din bror: «Bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt!» når du ikke ser bjelken i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.

Utskriftsvennlig versjon.

Opplegget er hentet fra konfirmandcenter.dk (med vennlig tillatelse).

 

Relaterte ressurser

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn