Død, sorg og oppstandelse

Undervisningsopplegg for barn og unge om døden, sorgen, og oppstandelsen.

Foto: konfirmandcenter.dk

Disse oppleggene handler om død, sorg og oppstandelse. Oppleggene får barn og unge til å reflektere over de store spørsmålene i livet, også de som er vanskelige. Det formildes et håp i alle undervisningsoppleggene – et håp i Jesu oppstandelse.

Ressursene er hentet av konfirmandcenter.dk (med vennlig tillatelse)

NÅR ET LYS SLUKKES

Mål

  • å snakke om døden
  • å tenne lys for noen vi savner

Forløp:

DEL 1

Se musikkvideo «Når et lys slukkes» av Nik og Jay:

Spør konfirmantene om hva de har sett og hørt, og skriv stikkord på en tavle. Klassen inndeles i 3 grupper og ser musikkvideoen igjen:

Gruppe 1: Legger spesielt merke til mannen i bilen
Gruppe 2: Legger spesielt merke til kvinnen
Gruppe 3: Legger spesielt merke til Falck-redderen

Hva får vi vite om personenes liv og historie?

DEL 2

Hvorfor er livet spesielt? Hvem er ”jeg’et” som tror? Hva betyr setningen «Når et lys slukkes»? Hva er det for et lys det er snakk om som tennes og slukkes?

Disse spørsmålene gir en god samtale og mange vinkler på lys, som de får lov å komme frem med, selv om svarene ikke har noe med kristendommen å gjøre.

DEN KRISTNE TOLKNING:

Hvert liv er noe helt spesielt og noe helt særegent. Slik tenker vi ikke alltid selv, men tenk på hvis dere selv mistet en dere er veldig glad i, så ville det også føles som om dere hadde mistet noe helt spesielt. Og hvert liv er helt spesielt for Gud, fordi h*n har skapt hver og en av oss og elsker oss. For Gud er vi ikke bare én i flokken. Lyset som det er snakk om er et symbol på menneskelivet. Når et lys slukkes er når et menneske dør. Men det nye lys som tennes, er det slukkede lys på jorden, som nå tennes hos Gud. Som kristen tror man på at det hele ikke bare er tomt og ferdig når et menneske dør. Vi tror på at det er et liv etter døden. Vi tror på at vi skal oppstå igjen fordi Jesus oppstod påskemorgen. (Les evt. Matt. 28,1-10).

TENNE LYS:

Rundt omkring på gravene på kirkegården blir det tent lys for de døde til Alle Helgen. Vi vet jo godt at de døde ikke kan se lyset, men vi kan se det:

– Fordi vi gjerne vil vise dem vi savner at de var lys i vårt liv.
– For å ære den døde og vise omsorg.
– Fordi vi vil minne oss om at det nå er tent et nytt lys hos Gud, nemlig det menneske som ikke er her mer.
– Fordi Jesus sa om seg selv: Jeg er verdens lys. Når vi tenner lys på graven, er det et tegn på at Jesus er hos den døde.

Har dere prøvd å tenne lys på en grav? Kjenner dere noen som ligger begravet på kirkegården? Konfirmantene får mulighet til å tenne et gravlys på et gravsted der de har en pårørende et sted på kirkegården, eller på en tilfeldig grav.

Tekster

Matt 28,1-10 – Jesu oppstandelse

Forberedelse:

Sikre at man kan se videoen av Nik og Jay.
Kjøpe inn lys

Materialer:

Lys

Varighet:

45 minutter

Utskriftsvennlig format: Når et lys slukkes

OM DØDEN

Karin Braüner Mikkelsen, Sogneprest i Sulsted og Ajstrup forteller om sin undervisning:

Mål:

  • Å møte døden med tro på oppstandelse

Forløp:

Først har jeg en innledning med en kort andakt med Fadervår, trosbekjennelse, velsignelse og evt. søndagens tekst fra salmeboken eller bibelen.

Det er lurt å sløyfe søndagens tekst hvis den ikke er relevant. Jeg forteller om prestens arbeid i forbindelse med begravelser og bisettelser og deretter snakker med barna/ungdommen om deres erfaringer. Man må legge andakten på et nivå som passer aldersgruppen.

Deretter inviterer jeg graveren i en samtale om døden og om graverens arbeid. Først forteller h*n om hvordan begravelser og bisettelser foregår sett fra h*ns synsvinkel, viser en tom urne, urnetang etc. og viser demrundt på kirkegården.

Undervisningen avsluttes med at de planter en tulipanløk som symbol på liv og oppstandelse og som kan blomstre på deres konfirmasjonsdag. Etterpå er der 3-4 bed med tulipaner på kirkegården, som konfirmantene har plantet.

Utstyr:

Tulipanløk

Forberedelse:

  • Avtale med graver
  • Det er lurt å forberede foreldrene på hva slags tema de unge skal ha om. Det kan hende det er noen i gruppen som er rammet av dødsfall i familien, eller det kan hende de kommer hjem med mange spørsmål foreldrene kan være forberedt på.
  • Graveren som er invitert inn, bør forberede seg på at det er barn og unge h*n snakker til, og at man derfor skal sørge for å være presis uten å dramatisere.

Varighet:

2X45 min

Utskriftsvennlig format: OM-DØDEN

KAKAS SISTE SANG

Mål:

Å få konfirmantene til å reflektere over liv, død, sorg og oppstandelse.

Forløp:

Se musikkvideoen til Kaka «En Sidste Sang» evt. to ganger.  Be konfirmantene være oppmerksomme på de to lagene i videoen – fortellingen om gutten og tegneserien. La konfirmantene fortelle hva de har sett og lagt merke til.

Suppler evt. med følgende spørsmål:

1) Hva handler musikkvideoen og teksten om?
2) Er det alltid de gode som dør unge?
3) Hvorfor er det ikke alltid gamle mennesker som dør først?

«Syng mig en sidste sang,
før du går væk herfra
De sir’, de gode dør ung
Ved ik’ om tiden er snar.»

4) Hvorfor synger Kaka «Hvorfor overhovedet leve mere, hvis det er?»
5) Kan man savne så mye at ikke får lyst til å leve mer?
6) Gutten kikker opp på stjernehimmelen og spør «Mon du er oppe der?» Hvem er det han kikker etter?
7) Kaka synger «Find kampgejsten tilbage. Ildsjælen indeni må aldrig droppes» Hva er ildsjelen inni?
8) Hvorfor må den aldri droppes – hva er dens formål? Er det en parallell til Helligånden?
9) Hva er det som skjer når gutten og Kaka gir hverandre high five? Hva betyr det?
10) Får han livsmotet tilbake?

Be konfirmantene om å skrive deres egen siste sang. La dem skrive et enkelt vers og la det inneholde det de ville skrive hvis de var på vei vekk herfra. Be konfirmantene om å utfylle tale- og tankebobler til musikkvideoens tegneseriefigurer. Hva sier eller tenker de? Kanskje sier de noe til Gud? (Tegneseriefigurene finnes nedenfor)

Arbeidsmetode:

Musikkvideo, samtale

Tekster: 

Mark. 16, 1-8: Jesu oppstandelse

Utstyr:

Musikkvideo:

Tegneseriefigurer: Kaka_tegneserie_udkast

Varighet:

Ca. 30 min.

Diverse:

Kakas tekst og musikkvideo inneholder ikke i seg selv direkte evangelisk stoff, men kan tilføres kristne referanser og symbolikk, så den kan brukes i en konfirmantsammenheng. Ta fatt i guttens spørsmål i sangen «Mon du er oppe der?» og snakk om oppstandelse og hvor vi kommer når vi dør.

Utskriftsvennlig format: KAKAS SISTE SANG

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn