DÅP

Laget av: Forskjellige | Varighet: Ikke relevant | | Publisert: 7. juli 2014

Kategorier :

Refleksjoner, tips og ideer

Foto: Sveinung Bråten

Daap_Svangerskapsboken

Denne ressursen oppdateres kontinuerlig. Har du gode ideer du har lyst til å dele så er du hjertelig invitert til det!

Bispedømmene og Kirkerådet ønsker en bred mobilisering for å gi økt oppmerksomhet om dåp.

Fra Kirkerådets side satses det mye på oppmerksomhet om dåp i nasjonale medier. Det annonseres for dåp på Google, foreldre.no og i navneguiden.no. Vordende og nybakte foreldre vil også se annonser for dåp i Svangerskapsboken, Spedbarnsboken og magasinet BAM Gravid.

Vi inviterer deg til å komme med synspunkter og dele erfaringer slik at vi i sammen kan gjøre kloke grep.

Kirkerådet ønsker å få innsikt i tiltak rettet mot nybakte foreldre. På den måten kan utprøvde metoder, eller gode ideer tas med i utviklingen av ressurser.

Ressursene blir fortløpende gjort tilgjengelig.

Ønsker du å dele ressurser, kontakt silke.pahlke@kirken.no.

Har du spørsmål om «Dåpsløftet», kontakt kristine.aksøy@kirken.no.

AKSJON DÅP – STAVANGER inneholder en rekke ulike verktøy og metoder for å  mobilisere til dåp i menigheten. Verktøykassen er laget av Stavanger bispedømme og er brukt av mange menigheter.

DÅPSSAMTALEN:

Dåpssamtalen er en brobygger – Tekst om dåpssamtalen som potensiell brobygger

Dåpssamtalen Oppgave skrevet av Ingvild Osberg i faget «prest og teolog i praksis» som handler om dåpssamtalen. Oppgaven har også mange henvisninger til andre kilder, dersom man vil fordype seg videre.

Mer enn bare babbel Om dåpssamtalen og babysang i Øvre Rælingen menighet.

Fra Kråkerøy menighet: Om dåpssamlinger, Kjøreplan dåpssamling, Brosjyre som deles ut på dåpssamlingen

Se også litteratur og artikler under «Andre ressurser».

PREKEN, ANDAKT:

Preken om dåp v/Hilde Elise Andreassen, Tit 3,5; Mark 2,5

DÅPSGUDSTJENESTER:

Gratulerer med dapen Inspirasjon til dåpsgudstjenester og gudstjenester med dåpspåminnelser

Skap gode dåpsminner – Skap gode dåpsminner med musikk

Salmeforslag – Du Lyser din fred over barnet. Omtalt i saken Skap gode dåpsminner (over).

TROSOPPLÆRING:

Gratulerer med dåpen Hva handler dåpen om og hvordan kan vi feire dåpen? 10-åringer inviteres til å samtale rundt dåpen og til å feire dåpen. Her finner du symboler og bilder, lek og fortellinger, gudstjenestemateriell, musikk og mye mer som kan brukes i forskjellige sammenheng og aldersgrupper. Inneholder bl.a. FORTELLERHANSKEN og FORTELLING OM BÅTEN (se under Ressurser).

Fadderpakker Nå bredden av alle døpte barn de tre første årene etter dåp. Barna får en gave fra kirken på dåpsdagen – levert på døra av en av fadderne sine.  Laget av Kirkene i Nittedal.

Ett års dåpsmarkering En sansevandring i kirken for ettåringer. Laget av Elverhøy, Tromsø og Grønnåsen menigheter.

Bekkevandring En dagstur med lagkonkurranse hvor ungdommene får vandre en time i ei elv. Med dåpspåminnelse, poster og andakt om dåp. Laget av Mandal og Holum menigheter.

Konfirmantopplegg om dåpen Opplegget tar i bruk mange ulike metoder for at konfirmantene skal forstå hva dåpen er og hva det betyr for dem. Fra konfirmantonline.no.

Dåpsfest for konfirmanter

Til utdeling: Sara og- farmor er i barnedåp, Verbum

Her finner du forskjellig kommunikasjonsmateriell, eksempler på tekster om dåp og maler for invitasjoner og annonser til brosjyrer, invitasjoner, nettsider o.l. Alt kan brukes fritt.

Mange tips til kommunikasjon finner du også i verktøykassen «Aksjon dåp – Stavanger» under «Praksis».

EN FILM OM DÅP, laget av Kirkerådet. Filmen kan fritt legges ut på menighetens nettsider.

 


Filmen kan lastet ned her (via Vimeo). Trykk på «download» nedenfor filmen.

TEKSTER

Seks gode grunner til å velge dåp – kortfattet liste med gode grunner til å velge dåp Seks gode grunner (Word-fil)  Seks gode grunner (PDF)

 TEKSTER FRA OSLO BISPEDØMME (med vennlig tillatelse):

Hvorfor velge dåp (bokmål) Kvifor velje dåp (nynorsk)

Invitasjon til dåp (bokmål) Invitasjon til dåp (nynorsk)

Tips til dåpsdagen (bokmål) Tips til dåpsdagen (nynorsk)

Å være fadder (bokmål) Å vere fadder (nynorsk)

Ofte stilte spørsmål om dåp (bokmål) Ofte stilte spørsmål om dåp (nynorsk)


TEKSTER RA BÆRUM KIRKELIGE FELLESRÅD
(med vennlig tillatelse):

«Gud sier ja. Helt fra dag én har Gud sagt ja til barnet deres. Gud elsker alle, alltid.

Dere sier ja. Ved døpefonten svarer dere ja til at den lille skal tilhøre kirken og vokse opp med den kristne tro.

Kirken sier ja. Med stor glede ønsker vi barnet deres velkommen som medlem i Den norske kirke. Dåpen er en gave fra Gud. Vi kan ikke helt forstå det. Men vi kan ta imot og si ja.» (Utdrag)

Dette skjer under selve dåpen (bokmål) Dette skjer under sjølve dåpen (nynorsk)

Hva er en fadder (bokmål) Kva er ein fadder (nynorsk)

Hva sier Bibelen om dåp (bokmål) Kva seier Bibelen om dåp (nynorsk)

Tekster til invitasjoner (bokmål) Dåpsinvitasjonstekstar (nynorsk)

 

TEKSTER FRA BEKKEFARET MENIGHET (med vennlig tillatelse):

Tekst til dåpsbrosjyre (bokmål) Tekst til brosjyre (nynorsk)

 

TEKSTER TIL MENIGHETSBLAD, fra Kirkerådet:

Manus artikkel til menighetsblad (bokmål)

Manus artikkel til kyrkjelydsbladet (nynorsk)

 

MALER FOR INVITASJONER OG ANNONSER (lenke til trykksak/Impleo Web)

 

DÅPSANNONSEN:

Daap_Svangerskapsboken

Daap_annonse (pdf-fil)

Illustrasjonsbilder til brosjyrer, invitasjoner, nettsider osv. finner du under «Bilder».

Her finner du illustrasjonsbilder til brosjyrer, invitasjoner, nettsider o.l. Disse er til fritt bruk, men HUSK FOTOKREDITERING dersom fotografen er angitt. Klikk på bildene nedenfor for å se en større versjon. For å lagre som bilde høyreklikker du og velger «lagre som». Dersom du trenger bildet i et større format, vennligst ta kontakt.

BARNEDÅP:

 

Foto: Sveinung Bråthen

Foto: Sveinung Bråthen

Foto: Sveinung Bråthen

Foto: Sveinung Bråthen

Foto: Sveinung Bråthen

Foto: Sveinung Bråthen

 

Foto: Sveinung Bråthen

Foto: Sveinung Bråthen

 

 

Foto: Rune Kongsro

Foto: Rune Kongsro

 

Foto: Rune Kongsro

Foto: Rune Kongsro

 

Foto: Sveing Bråthen

Foto: Sveing Bråthen

 

Foto: Sveinung Bråthen

Foto: Sveinung Bråthen

 

daap_2015_foto_kongsro

Foto: Rune Kongsro

 

Foto: Anders Bergersen

Foto: Anders Bergersen

 

Foto: Erik Thallaug

Foto: Erik Thallaug

Foto: Erik Thallaug

Foto: Erik Thallaug

Foto: Caroline Roka

Foto: Caroline Roka

Foto: Caroline Roka

Foto: Caroline Roka

Foto: Caroline Roka

Foto: Caroline Roka

Foto: Caroline Roka

Foto: Caroline Roka

Foto: Caroline Roka

Foto: Caroline Roka

Foto: Caroline Roka

 

 

 

 

Foto: Bierna Bientie
Foto: Bierna Biente

Kirkegammen Drag i Tysfjord 30.august 2015
Foto: Bente Geving
Kirkegammen Drag i Tysfjord 30.august 2015
Foto: Bente Geving

UNGDOMSDÅP: 

Ungdomsdåp

Foto: Rune Kongsro

VOKSENDÅP: 

_P2C1048

Foto: Rune Kongsro

 

 

Her er logoen til bruk i markedsføring av dåpen. For å lagre som bilde høyreklikker du og velger «lagre mål som».

logogrønn/grønnlogogrønn/grønn2logohvitgrønnlogosvart/hvit

 

 

BROSJYRER OG FORSKJELLIG MATERIELL OM OG TIL DÅP:

Utgis av flere forlag: IKOSkrifthuset, Verbum

Dåpsservietter fra Madagaskar: NMS

Dåpssymboler bokmålDåpssymboler nynorsk  Forklaring til symbolene på dåpslys med 12 symboler. Forhandler: IKO-Forlaget AS

Aftenbonn-app Gratis app med aftenbønn og godnattsang for små barn. Utviklet av Skrifthuset.

Beskytt øyeblikket mitt Bok med ulike artikler som ut i fra et faglig ståsted belyser hvordan man som voksne bør forholde seg til små barn på en trygg og verdig måte

Fokus: Barn, krenkelser, tro Ressurshefte med praksisnære fagtekster om hvordan vi som voksne møter barn. Inneholder også en samtaleveiledning som kan brukes i dåpssamtaler

FOREDRAG:

 

LITTERATUR, OPPGAVER OG ARTIKLER:

KIFO Rapport 2016: Et religiøst landskap i endring – Oppslutning om dåp på Østre Romerike. Et samarbeidsprosjekt mellom Østre Romerike prosti og Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO). Publisert med tilatelse.

 

KIFO Rapport 2015: Nar det rokkes ved tradisjon og tilhørighet – Nedgang i oppslutning om dåp i Oslo bispedømme. Oslo bispedømme har gitt tilskudd til forskningen. Publisert med tillatelse.

Sjur Isaksen. 2015. Fokus: Dåp. Oslo. IKO-Forlaget. Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Runar J. Liodden. 2014. «Dåpssamtalen i en ny tid». I: Prismet Nr. 2 – 2014, IKO-forlaget.

Sjur Isaksen. 2014. «Sårbarhet og ivaretakelse. Kasualsamtalen som folkekirkens grunnleggende samtalepraksis». I: Tidsskrift for praktisk teologi 2 – 2014. Luther forlag.

Tinderholt, Solveig. 2013. Dåp i dag – Foreldres motivasjon og opplevelse av å bringe barn til dåp – en kvalitativ empirisk undersøkelse. Masteravhandling i RLE (MF)

Høeg, Ida Marie. 2009. Velkommen til oss. Ritualisering av livets begynnelse. (UiB)

Jansvik, Eva Marie. 2009. Dåpssamtalen – det viktige første møte mellom foreldre og kirke. Spesialavhandling i religionspedagogikk. (MF)

Holdø, Cecilie. 2008. Dåpssamtalen mellom det hellige og alminnelige – kirkens utfordringer i møte med unge foreldre i en postmoderne tid. Masteroppgave i kirkelig undervisning (MF)

FOR BARN:  Sophie Piper. 2009. Min lille dåpsbok. Verbum.

Ursel Scheffler. 2008. Sofie fikk ikke såpe i dåpsvannet. IKO.

Søk i ressursene

Skriv inn ditt søkeord her, i neste steg kan du filtrere resultatene på alder og kategorier.

Søk i kategorier og alderstrinn