Babysang

Kva skal til for at kyrkjelyden skal kome i gong med babysong? Mange har gjort seg gode erfaringar og har funne opplegg som passer godt i deira samanheng. Her finn du tips på korleis kyrkjelyden kan organisere tilbodet og kva ein bør tenkje på når ein er i planleggingsfasen.

Det er fleire måtar å organisere babysongen på.

  • Det kan vere organisert som kurs med påmelding.
  • Det kan vere heilt ope, så dei som vil kan kome når det passer for dei, fordi babysongen er ein del av det kontinuerlege tilbodet kyrkjelyden har.

Fordelen med kurs er at leiaren veit kor mange som kjem kvar gong, noko som gjer det lettare å planlegge. Den faste gruppa vert også godt kjent med kvarandre. Eit kurs kan vare frå seks til åtte gonger.

Fordelen med å organisere babysongen ut frå modellen som liknar på kyrkjelydens sitt kontinuerlege arbeid er at fleire kan delta på babysong, også dei som ikkje kan delta kvar veke. Då kan foreldra kome når det passer dei, og dei kan vere med så lenge dei har glede av det. Erfaringar viser at mange som deltek på eit kurs gjerne vil vere med på neste kurs.

Begge modellane kan fungere godt i arbeidet med babysong.

Kontakt i forbindelse med dåp er et godt utgangspunkt for samvirke mellom hjemmet og familien. Hvordan kan hjemmet, faddere og menighet samarbeide om oppfølgingen av dåpen? Hvordan kan en hjemme etablere ritualer for hverdagene, høytidsmarkeringer og livsriter?

I plan for trosopplæring Gud gir – vi deler står det at for aldersperioden 0-5 år er det aktuelt for menighetene å bygge kontakt og samvirke med hjemmet.

Menigheten og babysang

Link til reportasje om babysang som trosopplæring

Omtale av babysang hos kirkeaktuelt

 

Dåpssamtale og babysang
Hvordan kan menigheten knytte sammen det som skjer i dåpen med livet i menigheten. I Øvre Rælingen kirke får foreldrene i dåpssamtalen et konkret tilbud om å komme tilbake allerede uken etter. Velkommen til babysang er tilbudet fra menigheten. Dermed blir babysangen en naturlig forlengelse av dåpssamtalen

Gode råd og tips for babysang

Korleis organisere babysang i kyrkjelyden

Flere forslag på hvordan organisere babysang

SANSEGUDSTJENESTE

Haslum kirke lager en sansegudstjeneste der 1-åringer som har vært på babysang blir spesielt invitert. Gudstjenesten inneholder en sansevandring som passer for de minste.

Å arrangere en babysanggudstjeneste kan være en fin måte å inkludere babysangarbeidet i menighetens gudstjenesteliv. Med en slik gudstjeneste markeres det tydelig at babysangarbeidet er en viktig del av menighetens trosopplæringsarbeid.

Om babysanggudstjeneste

Enkel invitasjon til babysanggudstjeneste:
Invitasjon til gudstjeneste

Eksempel på kjøreplan for babysanggudstjeneste:
Kjøreplan

Full babysanggudstjeneste med liturgi og preken på såmannssøndagen
Gudstjenestegjennomgang

Invitasjoner og brosjyrer:

Hvis du skal lage brosjyre og vil bruke babysanglogoen så kan du lage trykksaker på nettbasert verktøy her.

Nedenfor finner du logoer og illustrasjoner du kan bruke i word-dokumenter eller lignende. Klikk på bildet for å se det i full størrelse. Deretter høyreklikker du og velger «lagre bildet som».

Se et eksempel på teksten en kan bruke til invitasjon.

NB: Hvis du skal bruke logoer i designprogram for trykk, eller vil ha alle versjoner av logoer i en og samme fil, kan du laste ned en samlemappe i zip-format her


SYMBOL

Babysang symbol


NYNORSK:

Babysong logo nynorsk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunntekst/dekorelement:

Babysong bunntekst nynorsk rød Babysong bunntekst nynorsk blå


BOKMÅL:


Babysang logo bokmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunntekst/dekorelement:

Babysang bunntekst rød Babysang bunntekst blå bokmål

 


Bilder fra Borre og Horten menigheter:


Bilder av fotograf Torstein Ihle (må oppgis ved bruk):

babysang løfte opp barn babysang m instrument Blåser såpeboble Blått sjal Ved lysglobe

 

 

 

MUSIKKFAGLIGE OG PEDAGOGISKE RESSURSER TIL BRUK I BABYSANG

Det er utarbeidet både bøker om babysang og ressursmateriell som kan inspirere til å finne sanger/salmer som kan passe. Her er et lite utvalg av hva som finnes.

Babysang i kirkelig kontekst:

BomDirri, Frelsesarmeen
Noter, tekst og idéer til aktiviteter for Bom Chicka Bom og Dirridam

Gynge lite grann, IKO
Babysang som trosopplæring. Trosopplæring i praksis

”Sangboksen min”, IKO.
Sangkort med 30 kristne sanger. Sangkort passer ofte bedre til småbarnssang enn babysang.

”Barnesalmeboka”, IKO
Med kunnskap om målgruppen kan man bruke og tilrettelegge salmer fra Barnesalmeboka i babysangarbeidet.

Småbarnssanger til trosopplæringen.

Utviklet med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke

Et hefte med sanger og metodikk for barn i aldersgruppen 0-6 år.

Sanghefte og CD med singback bestilles fra Ung kirkesang. Her kan du også bestille enkeltnoter.

 

smabarnssangsang_no

Andre noteutgivelser som egner seg for babysang i kirkelig kontekst:

Som fuglen i skov. En bog om babysalmesang.
Herning: Folkeskolens Musiklærerforening. Oberborbeck, Ingrid 2007
En dansk bok om babysalmesang, som kan inspirere og gi konkrete ideer til hvordan bruke barnesalmer. Stor overføringsverdi til norske forhold.

Min båt er så liten. Sanger for de minste.
Rykkelid, Gro Torvaldsen (ill.) 1995  Oslo: Luther forlag.

Hvem er jungelens konge? Sanger for de minste.
Rykkelid, Gro Torvaldsen (ill.) 1997  Oslo: Luther forlag.
Er ikke å få bestilt lenger, men kan lånes på biblioteker.

Relaterte ressurser