Hvordan bygge en god plan?

En god og realistisk planen blir til etter et godt arbeid med forankring, grunnlagstenkning og kartlegging. Ut fra hva man allerede har av trosopplæringstiltak kan man utvide og videreutvikle eksisterende tiltak, etablere nye tiltak og legge inn noe å strekke seg etter.

  • Trosopplæringen skal være systematisk og sammenhengende når det gjelder innhold og oppbygging.
  • Den skal være helhetlig og ha et visst omfang.
  • Den skal være for alle døpte, med det antall og mangfold som det innebærer. (Plan for trosopplæring GUD GIR – VI DELER, s.18)