Hvilken rolle kan det kontinuerlige arbeidet ha i trosopplæringsplanen?

Nedenfor skisseres tre eksempler på hvordan det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet kan inngå i menighetens trosopplæringsplan som breddetiltak:

1. Ansvarlig/ samarbeidspartner for et breddetiltak/ faseopplegg. Eksempel: Søndagsskolen lager tre samlinger spesielt tilpasset 4-åringene som har fått kirkebok. Speideren er samarbeidspartner på Lys Våken. Koret inviterer til kortprosjekt med 4 øvelser og en konserthelg og setter opp bibelspill som breddetiltak for 12-åringer. Eller koret øver inn en musikal og inviterer alle 6-åringene til å komme på arrangementet.

2. Linjevalg, f. eks i konfirmasjonstiden. Eksempel: Konfirmantene deltar på 5 samvær enten i koret, på klubben, speideren eller KRIK. Dette forutsetter at innholdet i disse samværene er koordinert i forhold til innholdet i konfirmasjonstiden.

3. Del av flere parallelle tilbud for et aldersspenn. Eksempel: En legger til rette for at alle i aldersgruppen 16-18 deltar på minst 30 timer trosopplæring enten på temagudstjenester, leir, kafé, kor osv. Innholdet i disse parallelle tilbudene må være innpasset i trosopplæringsplanen og en må ha en informasjonsstrategi som stimulerer til at aldersgruppen faktisk deltar på et eller flere av disse tilbudene i det omfanget som planen beskriver.

Det kontinuerlige arbeidet som skjer i regi av menigheten og barne- og ungdomsorganisasjonene er trosopplæring, men ikke alt av det inngår som timer i menighetens systematiske og sammenhengende trosopplæringsplan for alle døpte i alderen 0-18 år.