Hvem lager planen?

Den lokale planleggingen og gjennomføringen gjøres i samarbeid mellom menighetsråd, fellesråd, ulike utvalg i menigheten, ansatte og frivillige medarbeidere og, der det ligger til rette for det, frivillige organisasjoner og ev. andre samarbeidspartnere. Det gir rom for dynamikk, kreativitet, eierskap og godt samvirke mellom ansatte med ulik fagutdanning og for samvirke mellom frivillige, foresatte og ansatte. Barn, unge og foreldre/foresatte er trosopplæringens hovedpersoner. Gjennom å involvere disse i planprosessen og i evaluering og videreutvikling av trosopplæringen i menigheten medbestemmelse. En involverende planprosess bidrar til å skape et eierforhold til trosopplæringsarbeidet hos mange i menigheten, og dermed til å forankre trosopplæringen i menighetens virksomhet og selvforståelse. (Plan for trosopplærling GUD GIR – VI DELER, s. 38)