Hva er tidsavgrensede og kontinuerlige tiltak?

Et tidsavgrenset tiltak innebærer tidsavgrenset deltakelse for den enkelte deltaker. Dette kan være i form av et punkt (Lys Våken, ca. et døgn), en avgrenset periode (4-årsfase med tre samlinger og en gudstjeneste) eller et lengre tidsrom (konfirmasjonstid med 60 timer over minimum åtte måneder).

Kontinuerlige tiltak er tilbud som innebærer jevnlige samvær, som søndagsskole, klubb, kor, kafé osv. Noen av disse er medlemsbasert, andre tiltak fungerer etter ”drop in”-prinsippet.