Hva er en god plan?

Hva er en god plan?

  • En god plan er tilpasset menighetens særpreg, ressurser og behov.
  • Den beskriver en systematisk og sammenhengende trosopplæring for aldersgruppen 0-18 år.
  • Den tar utgangspunkt i det som er av innarbeidede breddetiltak og lokale tradisjoner og muligheter.
  • En PLANPROSESS som nedfelles i et PLANDOKUMENT som er et redskap for å gjennomføre TROSOPPLÆRING I PRAKSIS, som ikke er statisk, men som gjennom evaluering og videreutvikling bidrar til KONTINUERLIG FORNYELSE i menighetens trosopplæring.
  • En god planprosess bidrar til eierskap, setter virksomheten i system og gjør det mulig for nye å komme inn i arbeidet. Planen danner en plattform for felles forståelse, evaluering og videreutvikling av trosopplæringen i menigheten.