Hva er breddetiltak?

Et breddetiltak har som mål og er lagt til rette for at en stor andel av kullene det retter seg mot kan delta, uansett funksjonsnivå. Dette innebærer utfordringer både når det gjelder antall og mangfold, slik at tiltaket er et reelt tilbud for alle i den aktuelle aldersgruppen.

Nasjonalt breddetiltak er et konsept som er utviklet av Kirkerådet, ofte i samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonene med ressursstoff for å gjennomføre trosopplæringstiltak mot bestemte aldersgrupper. Noen av disse nasjonale breddetiltakene gjennomføres på samme tid over hele landet, f.eks Lys Våken. Andre er ikke knyttet til en spesiell tid, men er ressurser for å gjennomføre tiltak som inngår i trosopplæringsarbeidet i mange menigheter, f.eks Babysang.