Misjon

Fra Plan for trosopplæring GUD GIR – VI DELER s. 31

Misjon betyr sendelse. Både Kristus og kirken søker alltid å nå videre ut for å gi mennesker mulighet til å oppleve seg elsket av Gud og selv kunne elske andre. Misjon er et uttrykk for kirkens identitet, hva kirken er og hva den er til for.

Kirken skal være oppsøkende. Den skal dele tro og liv på tvers av geografiske, religiøse, kulturelle, sosiale og generasjonsmessige grenser. Kirken skal dessuten være inviterende. Den skal bygge fellesskap med mennesker, grupper og kulturer som står utenfor. Gjennom sitt nærvær, sine ord og sine handlinger skal den bære fram det gode budskapet, lokalt og globalt. Barn og unge må få mulighet til å ta del i kirkens sendelse til verden ved å se og erfare at kirken og de selv er en del av et globalt fellesskap med et verdensvidt oppdrag. Fellesskap bygges i familie og naboskap, i vennskap, skole og samfunn. Denne dimensjonen hører derfor med i alle fasene av trosopplæringen.

Misjon, dåp og opplæring hører sammen. Matt 28, 18-20 kalles både dåps- og misjonsbefalingen. Denne teksten inneholder en oppfordring og et oppdrag til kirken og enkeltmennesket om å dele de gode nyhetene til de som ikke har hørt. Både til de som er nær oss og til de som bor i andre deler av verden, til alle folkeslag og miljøer.

Å dele er ikke bare å gi, det er også å ta imot. Misjon er ikke enveiskommunikasjon, men handler om å dele respektfullt det vi selv har fått. Vi kan få gi videre og dele av våre ressurser, og vi kan selv få ta imot impulser og inspirasjon fra kristne søsken i andre land. Gjennom kontakt med mennesker i andre deler av verden skapes forståelse og respekt. Kjennskapen til andres levevis øker, og barn og ungdom kan få hjelp til å ha et kritisk blikk på sin egen kultur.

I trosopplæringen utvides den misjonale dimensjonen blant annet gjennom tydeliggjøring av sammenhengen mellom formidling av evangeliet og kamp for rettferdighet. Misjon er et felles oppdrag for hele den verdensvide kirke. Den norske kirke samarbeider med misjonsorganisasjoner og andre kirker både i Norge og utenfor landets grenser. Økumenisk samarbeid, samarbeid med misjonsorganisasjoner og kristne bistandsorganisasjoner, lokalt og globalt, vil kunne være ressurser for å konkretisere den misjonale dimensjonen i trosopplæringen.