Sentrale dimensjoner

En viktig del av grunnlagsarbeidet er de sentrale dimensjonene.

Her skal dere forklare hva dere gjør og hva dere planlegger å gjøre i forhold til konkrete temaer og arbeidsområder i menigheten. Sett også gjerne ord på spesielle utfordringer. Hva tenker dere om temaet og hva er holdningen til det. Hvordan ønsker dere at skal det vises i praksis? Henvis gjerne til tiltak som på en spesiell måte tar opp eller omhandler temaet.

Enhver lokal plan for trosopplæring må inneholde strategier for hvordan disse dimensjonene inkluderes i menighetenes trosopplæring.

Refleksjonsspørsmålene til de enkelte sentrale dimensjonene kan være til god hjelp til å reflektere og å samtale om disse.