Rapportering for 2015

E-post sendt 7. januar 2016 til alle som har registrert seg som bruker i planverktøy for trosopplæring, med rolle som «ansvarlig» eller «bruker».

Vi minner om at fristen for å rapporter alle tiltak og årsrapportspørsmål for 2015 er 15. januar 2016. Veiledning for bruk av planverktøyet finner du i Ressursbanken. Punkt 5 til 7 handler spesielt om rapportering.

Merk deg spesielt følgende:

Timetall i tiltak rettet mot flere årskull
Noen tiltak har flere årskull som målgruppe. Det er viktig at du ikke multipliserer timetallet med antall årskull i disse tiltakene, for dette vil nå gjøres automatisk i planen og tiltaksrapportene.

I skjermbildet under ser du at tiltaket varer i to timer pr. målgruppe, men fordi det er tre årskull telles den seks timer totalt. Dette skjer automatisk:

timerprmalgruppe

 

Har du i det gamle planverktøyet multiplisert dette timetallet (i venstre kolonne) for at totaltallet skulle bli riktig i planen, må du derfor endre det tallet til det timetallet tiltaket har for et årskull. Mer informasjon.

Dåpssamtale og 0-åringer
Aldersgruppen for «dåpssamtale» er 0-åringer. Tallet som hentes fra medlemsregisteret er «barn bosatt i soknet som er døpt i 2015» – og ikke «født i [år]» (som er tallet for andre aldersgrupper). Dette tallet vil ikke være riktig i planverktøyet før ca. 12. januar. Du kan likevel rapportere nå, og tiltaksrapporten vil bli automatisk oppdatert med det nye målgruppe tallet. Mer informasjon.

Det er kun tiltaket dåpssamtale som skal ha «dåpssamtale» som type tiltak. Andre tiltak for 0-åringer skal ha «annet tiltak» som tiltakstype. Konfirmanter som døpes og derfor har dåpssamtale skal ikke ha eget tiltak, men skriv det i kommentarfeltet for oppslutning i tiltaksrapporten for dåpssamtale.

Alle tiltak skal rapporteres
I år skal alle tiltak rapporteres, også de som ikke er gjennomført (NB: ikke de tiltak som er «Passive tiltak (gjennomføres ikke i år»)*. Hvis tiltaket ikke er gjennomført krysser du av for «Nei – avlyst før gjennomføring», eller «Nei – forsøkt gjennomført, men ingen deltakere» og skriver en kommentar. Se instruksjonsvideo for rapportering av tiltak.

Vi har laget flere instruksjonsvideoer for å hjelpe deg på vei. De finner du her. Det vil komme flere.

Har du glemt passordet eller fått beskjed om at det har utløpt? Følg denne lenken, skriv inn brukernavnet ditt og følg prosedyren.

Lykke til!

* Setning om «Passive tiltak» er en presisering som ikke var med i opprinnelig e-post.