Planverktøy for trosopplæring

Planverktøy for trosopplæring – et verktøy for å planlegge, gjennomføre, utvikle og rapportere menighetens trosopplæringsarbeid.

Planverktøy for trosopplæring (lansert april 2015) er en videreføring av plan- og rapporteringsverktøyet som menighetene frem til og med 2014 brukte til å lage lokale trosopplæringsplaner og rapportere sitt trosopplæringsarbeid i. Verktøyet er laget på en ny teknisk plattform og tilrettelagt for integrasjon med kirkens intranett som ble lansert senere i 2015.

Trosopplæringsreformen er i en ny fase. Alle landets menigheter er med i reformarbeidet. De fleste er ferdig med den treårige fasen med utvikling av lokal plan. Nå skal planene gjennomføres og trosopplæringsarbeidet videreutvikles slik at alle barn og unge i alderen 0-18 år får et godt tilbud i sin menighet.

Her er de viktigste endringene fra verktøyet som ble brukt t.o.m 2014:

1. OPPLEVELSE:

 • Nytt design – bedre oversikt og enklere navigasjon
 • Et raskere og mer driftssikkert system
 • Bruk mobiltelefon eller nettbrett til å administrere din lokale plan eller rapporter på tiltak (f.eks på bussen hjem etter endt gjennomført tiltak).
 • Oppdaterte og detaljerte veiledningstekster som skal gjøre det lettere å lage og rapportere tiltak på mest mulig korrekt måte

2. INTEGRASJON:

 • Felles innlogging med intranett. Intranettbrukerne vil blant annet få tilgang til samhandlingsrom. Samarbeid kan skje innad eller på tvers av enheter eller mellom bispedømmet og enhetene.
 • Verktøyet er koblet mot medlemsregisteret, slik at antall i aldersgruppene vises automatisk når du skal planlegge og rapportere et tiltak. Fordi målgruppetallene hentes fra medlemsregisteret på soknenivå er det ikke mulig å rapportere for mindre målgrupper enn dette (se også veiledningen punkt 3).

3. PLAN:

 • Ny plan for hvert år – for at du kan planlegge for neste år mens du gjennomfører tiltak i år lager du nå en kopi at årets plan og oppretter neste års plan når det passer for deg (etter 1. september) (se punkt 10 i veiledningen).

TILTAKSBESKRIVELSE:

 • Sett tiltak i passiv om du ikke planlegger å gjennomføre dem i år. Hvis tiltaket av forskjellige grunner har blitt avlyst  rapporteres det i tiltaksrapporten (se veiledningen punkt 10).
 • Fellestiltak kan lages i et av de samarbeidende soknenes plan, og legges dermed automatisk inn i alle samarbeidende sokns planer (se veiledningen punkt 7).

ARBEID MED TILTAK:

 • Enkel og oversiktlig måte å kopiere tiltak mellom planer i enheten.(se veiledningen punkt 11)
 • Systemet er laget slik at dersom to brukere er inne i samme tiltak, vil det komme en melding når den første lagrer, og hvem dette er.(se veiledningen punkt 8)

4. RAPPORTERING

TILTAKSRAPPORTER:

 • Full kontroll på hvor langt du har kommet med rapportering, ved hjelp av fargekoder som beskriver fremdriften.
 • Fellestiltak rapporteres i ett av de samarbeidende sokns tiltaksrapporter, men rapporten legges i alle samarbeidende sokns årsrapport. Tall legges inn pr menighet, ikke samlet, for bedre oversikt på soknenivå.
 • Tiltak som har flere aldersgruppen som målgruppe kan nå rapporteres pr årskull, for mer korrekt statstikk.

ÅRSRAPPORT:

 • Det rapporteres samlet for alle sokn i enheten i årsrapporten. Tiltakene rapporteres for seg. Utskrift av årsrapport er tilgjengelig på soknenivå.
 • Når enhetene inneholder flere sokn er det mulig å ta utskrift av tiltak og rapporter pr.sokn.

5. RÅDATA:

 • Et helt nytt rådatasøk gjør det mulig for deg å hente ut alle tall i din menighet og din enhet.

6. UTSKRIFT:

 • Oversiktlige PDF- og Excel-utskrifter. NB: Har enheten nynorsk som målform vil dette synes i utskrifter.

7. BRUKERVEILEDNING:

 

Sist oppdatert 5. januar 2017