Konfirmasjon

Målet for konfirmasjonstiden er å vekke og styrke troens liv som gis i dåpen, slik at de unge kan leve sitt liv i forsakelse og tro, tilbedelse og tjeneste som Jesu Kristi disipler i hjem, menighet og samfunn.

Konfirmasjonen har en sentral plass i trosopplæringen i Den norske kirke, og er, i likhet med dåpen, et breddetiltak som er innarbeidet i alle menigheter.

Fornyelsen og utbyggingen av trosopplæringen innebærer å videreutvikle og styrke konfirmasjonstiden både når det gjelder innhold og omfang.

Konfirmasjonstiden skal integreres i den lokale planen for trosopplæring.

FOKUS: Konfirmasjonstiden skal gi en helhetlig oversikt over og et møte med troens innholds-, praksis og fellesskapsdimensjoner i dialog med konfirmantens livsspørsmål.

ANSLÅTT OMFANG: 60 timer

(fra Plan for trosopplæring, kapittel 5)

Lokal plan for konfirmasjonstiden

Konfirmasjonstiden er integrert i alle lokale trosopplæringsplaner.
Siden konfirmasjonstiden har et stort omfang vil en lokal plan for konfirmasjonstiden bidra til  å gi en bedre oversikt over den systematiske og sammenhengende trosopplæringen i menigheten. Mal for lokal plan ligger i den blå boksen til høyre på siden.