Hvordan komme i gang

1. En introduksjon i Trosopplæringsreformen i Den norske kirke: «Størst av alt» får du ved å se introduksjonsfilmen om trosopplæringsreformen (e-kurs).

2. Bestem dere for å skape mye mer trosopplæring for mange flere! Og: Jo flere som er med i prosessen, desto flere blir engasjert for trosopplæringen OG desto bedre blir planen! Inkluder også frivillige medarbeidere (speider-, søndagsskolelederne o.a.) i prosessen fra starten av!

3. Bruk Plan for trospplæring GUD GIR – VI DELER. Planen gir mange gode tips og føringer og kan lastes ned som i pdf-format her: nynorsk / bokmål. (Kapittel 7 handler om lokalt planarbeid.)

  • I denne Ressursbanken finner du tekster fra planen i tillegg mye supplerende om planarbeidet.
  • Bli med på kurs. Ta kontakt med deres bispedømmekontor.

 4. Menigheter som får midler via Trosopplæringsreformen skal bruke planverktøyet. Malene i Planverktøyet brukes når planene skal sendes inn til biskopen for godkjenning. Det er også her dere skal rapportere på gjennomførte tiltak.

5. Bruk planmalen fra begynnelsen av.

6. Hent inspirasjon og erfaringer fra andre!

  • Her i Ressursbanken finner du mye hjelp til å jobbe med grunnlagsarbeid og med de sentrale dimensjonene og du finner mange konkrete tiltak. Det vil stadig bli utviklet nye ressurser til hjelp for menighetenes trosopplæring.
  • Det kan også være nyttig å snakke og å samarbeide med nabomenigheter.

7. Tips for samarbeidsenheter: et felles arrangement («Barnas festivaldag», en inspirerende dag for frivillige eller lignende) virker samlende og engasjerende og eierskapsfølelsen styrkes.

8. Sikre informasjonsflyten helt fra starten av! Sørg for at alle føler seg inkludert i prosessen gjennom god informasjon. Trosopplæring kan for eksempel være en fast sak på menighetsrådsmøtene, og i andre av menighetenes utvalg.

9. Bruk din kontaktperson på bispedømmekontoret. Kontaktpersonen har ansvar for

  • Praktisk og administrativ tilrettelegging av utviklingsarbeidet
  • Tildelingsbrevets innhold
  • Økonomi
  • Erfaringsdeling og rapportering
  • Årlig kontaktperson-samtale

 10. Bruk mentortjenesten.

 «På samme måte som nyfødte barn må lære livet å kjenne, må de døpte lære å kjenne den treenige Gud som de døpes til!»

Lykke til med fornyelsen av en trosopplæring for alle!