Grunnlagsarbeid

Kapittel 1 og 2 i Plan for trosopplæring GUD GIR – VI DELER gir god hjelp til grunnlagsarbeidet («Mål, grunnlag/særpreg og organisering» i planen). Grunnlagsarbeidet er en viktig del av det å lage en lokal plan. På bakgrunn av dette arbeidet – og arbeidet med sentrale dimensjoner – vil menigheten få overblikk over muligheter og utfordringer i det videre arbeidet.

Hovedmål: Beskriv en kort visjon/slagord. Hva vil dere være for deres barn og unge?

Grunnlag og særpreg: Menighetene i Den norske kirke har drevet mye bra trosopplæring i veldig mange år! Her ligger det lokalt mye kompetanse og ofte mye potensial for å utvide, samarbeide osv.

Gjør en kartlegging av hvordan situasjonen er hos dere når det gjelder trosopplæringen.

Hvilke tilbud har dere til alle døpte nå? Hva skjer i regi av barne- og ungdomsorganisasjonene? Husk å ha med alle tilbud, både store og små.

Hvor mange døpte barn og unge er det hos dere? Kartlegg også fritidstilbud, møtepunkter osv. Hvem besøker tilbudene i kirken? Hvem kommer ikke? Hvem er egentlig ”alle døpte” hos dere?

Hva kjennetegner deres menighet og lokalsamfunn? Hvem er dere?

Organisering, rammer ansvar: Hvordan har menighetsrådet organisert trosopplæringen? Målet er å jobbe tverrfaglig. Hva gjør hver enkelt ansatt for å bidra? Hvilken rolle har trosopplæringsansatte? Hvem skriver forslag til budsjett og hvem vedtar budsjettet? Hvem vedtar start/stopp av ny aktivitet i trosopplæringen? Husk også å ha en plan til tiden etter vedtatt plan.