Planarbeid

GUD GIR – VI DELER er satt som overskrift på Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Planen er en kombinasjon av en rammeplan og et ressursdokument som skal stimulere arbeidet med å utvikle og gjennomføre lokale planer for trosopplæring.

Ressursbanken skal bidra til at menigheter i Den norske kirke får hjelp til å lage sine egne lokale planer for en systematisk og sammenhengende trosopplæring som:

  • vekker og styrker kristen tro
  • gir kjennskap til den treenige Gud
  • bidrar til kristen livstolkning og livsmestring
  • utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne

Ressursbanken har GUD GIR – VI DELER som utgangspunkt og søker å gi flere innspill til det lokale planarbeidet. Nettsiden har sitater og henvisninger til planen. I tillegg vil du finne tips og råd om planprosess og involvering. Du vil også finne fagartikler og linker til nettsider i forhold til forskjellige tema.

Planverktøy for trosopplæring er vektøyet menighetene skal bruke for å utvikle sine lokale planer. Les en introduksjon til planverktøyet. En mer detaljert gjennomgang finner du her. Har du ikke tilgang til planverktøyet kan du registrere deg i dette skjemaet.